3HF Response AB | ansvarsfullt.se

ansvarsfullt.se är ett webbaserat verktyg som hjälper företag att bli bättre på kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Tjänsten fungerar som ett självskattningsverktyg där företagen både kan jämföra sig med andra och få de metoder och verktyg de behöver för att ta nästa steg och bli ännu bättre.
Företag som gör sin profil offentlig på ansvarsfullt.se blir även sökbara för inköpare m fl som på så vis kan jämföra olika leverantörers kvalitets- och hållbarhetsarbete.
De företag som har en offentlig profil får även använda sigillet Ansvarsfullt Företag i sin marknadsföring.

 

 

Med ansvarsfullt.se får du:
o En rapport enligt ISO-principer + missiv som du kan bifoga anbud och offerter vid upphandling.
o Ny kunskap inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande
o Självskattning utifrån frågor designade efter er bransch och företagsstorlek
o Frågor som utgår från ISO-standards, men som förenklats och anpassats till mindre företag
o Verktyg och metoder kopplade till olika frågor, på områden där ni vill bli bättre
o Allt material och nya funktioner i tjänsten, som vi fyller på med under året
o Möjlighet att jämföra ditt företag med andra i branschen eller landet
o Fantastiskt mycket material att använda för kompetensutveckling och inspiration för medarbetarna
o Chansen att bli sökbar för inköpare, samarbetspartners, nya kunder m fl som ni kan profilera er mot
o Och som en följd av att ni arbetar med ansvarsfullt.se: Fler och bättre affärer!

Det ger dig även:
o Företagsutveckling på alla viktiga områden
o En samlad överblick på status i företaget
o Bra underlag för utvecklingsstrategier

Välkommen som medlem i ansvarsfullt.se –  den nya tjänsten som fyller ett stort tomrum i det svenska näringslivet!

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna på https://ansvarsfullt.se/kontakt/

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.