Ny Sökning

För att söka på nytt, skriv ett nytt sökord i rutan nedan.

95 sökresultat hittade för:

Småföretagen i Sverige vill ha ett fungerande lärlingssystem. Dagens gymnasiala lärlingssystem utestänger flera branscher. Det är oacceptabelt. Småföretagarnas riksförbunds förslag skulle ge alla branscher möjlighet att ta emot lärlingar och trygga kompetensen i företagen. Nya varaktiga jobb skulle skapas för unga, vuxna som vill sadla om senare i livet och nyanlända. En plusaffär för staten.
Småföretagarna presenterar ett heltäckande arbetsplatsförlagt lärlingssystem: 36 000 lärlingsplatser varje år, 16 000 kr/mån i lärlingslön, 67 200 kr/år i handledarersättning till företaget, total årlig kostnad 2,4 miljarder kr. Med gemensamma krafter kan vi skapa ett unikt svenskt arbetsplatsförlagt lärlingssystem för ALLA, unga, vuxna och nyanlända, anpassat till både små och stora företag.
Två av tre företag har svårt att rekrytera. Småföretagarnas Riksförbund presenterade i riksdagen den 19 maj ett förslag till ett.. Läs mer
Två av tre företag har svårt att rekrytera. Småföretagarnas Riksförbund presenterade i riksdagen den 19 maj ett förslag till ett nytt arbetsplatsförlagt lärlingssystem.
I en ny rapport visar Småföretagarnas Riksförbund på hur ett utbyggt lärlingssystem kan främja de mindre företagens kompetensförsörjning, samtidigt som.. Läs mer
I en ny rapport visar Småföretagarnas Riksförbund på hur ett utbyggt lärlingssystem kan främja de mindre företagens kompetensförsörjning, samtidigt som det sänker trösklarna in till arbetsmarknaden för de grupper som behöver det mest.
Denna rapport är ett led i att förståelsen om den betydelse som ett utbyggt lärlingssystem kan ha för de mindre företagen... Läs mer
Viljan att införa ett fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem tycks finnas där eftersom försök har gjorts av såväl den tidigare Alliansregeringen som den nuvarande S-ledda. Förmågan att få till det som gör skillnad vad gäller inverkan på arbetslöshet för såväl ungdomar, vuxna som nyanlända fattas tyvärr.
För två och ett halvt år sedan släppte Småföretagarnas Riksförbund en rapport benämnd: ”Lärlingssystem, nyckeln till fungerande samarbete mellan skola.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.