Förbundsstämma 2019

Inbjudan till årets stämma med Småföretagarnas Riksförbund 

Förbundsstämma

Tid:              Lördagen den 13 april 2019 med start kl 08.30, med samling för registrering kl. 08.00
Plats:           Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Anmälan senast den 13 mars

Seminarieprogram

Småföretagarnas Riksförbund inbjuder medlemmar och övriga intresserade till seminarier i anslutning till årets stämma. Vid dessa seminarier tar vi upp ett antal frågor som är högaktuella för småföretagen.

Tid:              start kl 10.00

Anmälan senast den 31 mars

Bakgrund
Vid årets stämma tar vi upp frågor som är viktiga för våra medlemsföretag:

  • Personalliggarna och kassaregister. Vad kan göras för att få bort orimliga myndighetskrav?
  • Offentlig upphandling och småföretag. Hur kan man som småföretag bli mera delaktig och vad gör upphandlande myndigheter för att underlätta?
  • Social trygghet för småföretag. Hur kan problematiken med att småföretagare ofta hamnar utanför samhällets trygghetssystem åtgärdas? Vad kan man göra själv för att förebygga?
  • Kompetensförsörjning. Vad behöver göras för att förbättra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft?

I seminarierna medverkar medlemsföretag, styrelseledamöter i förbundet, organisationer, politiker och myndigheter.

Vi hoppas att många av våra medlemsföretag kan avsätta tid för deltagande. Behållningen blir ökad kunskap om viktiga frågor, och, genom att medlemmarna sluter upp vid mötet ges våra budskap till politiker och myndigheter ökad tyngd.

Här kan du ladda ned seminarieprogram för årets stämma

 

OBS! Det finns fler alternativ för anmälan