Småföretagarnas Riksförbund

Välkommen till vårt forum

Här hittar du manualer, blanketter för nedladdning och svar på frågor dygnet runt. Vi på supporten finns online: måndag, tisdag, torsdag: 8.00-16.00, onsdag 8.00 – 17.00, fredag 8.00 – 12.00 (Chatten öppnar 07.30) Är vi inte online är du välkommen att skicka ett mejl. Behöver du juridisk rådgivning och prata med en jurist? – Kontakta kansliet på chatten eller ring till oss på 042-34 28 50.

Juridik

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?
Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?
Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs
Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?
När får en kreditupplysning på ett bolag och ägarna lämnas ut?
Ett aktiebolag har en skuld till ett annat bolag för utförda leveranser och försätts därefter i konkurs. Vad innebär detta för leverantören? Får dem inte sina pengar?
Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?
Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.
Kan jag som ägare i ett aktiebolag göras personligt ansvarig för hanteringen eller eventuell misskötsel av bolaget vid eventuellt obestånd, skulder, konkurs mm.?
Vad betyder att ett bolag är insolvent? Är det när bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning? Vad händer om man inte upprättar en kontrollbalansräkning?
Visa alla

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem