Småföretagarnas Riksförbund

Välkommen till vårt forum

Här hittar du manualer, blanketter för nedladdning och svar på frågor dygnet runt. Vi på supporten finns online: måndag, tisdag, torsdag: 8.00-16.00, onsdag 8.00 – 17.00, fredag 8.00 – 12.00 (Chatten öppnar 07.30) Är vi inte online är du välkommen att skicka ett mejl. Behöver du juridisk rådgivning och prata med en jurist? – Kontakta kansliet på chatten eller ring till oss på 042-34 28 50.

Juridik

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?
Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs
Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?
En leverantör har lämnat in en konkursansökan mot vårt bolag och tidpunkten för konkursförhandling har meddelats. Vad kan vi göra och förvänta oss?
Kan jag som ägare i ett aktiebolag göras personligt ansvarig för hanteringen eller eventuell misskötsel av bolaget vid eventuellt obestånd, skulder, konkurs mm.?
Om bolaget inte betalar en faktura i rätt tid, måste det då betala dröjsmålsränta?
Vad betyder att ett bolag är insolvent? Är det när bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning? Vad händer om man inte upprättar en kontrollbalansräkning?
Jag har idag fått besök av en delgivningsman som delgivit företaget en ”betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9”. Vad gäller?
Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?
Bluffaktura – Hur gör jag om jag fått en faktura för något jag inte beställt eller lurats att beställa?
Visa alla

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem