Har det någon betydelse för sjukpenningen vad jag har för företagsform?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem