Kan jag deltidsarbeta och få arbetslöshetsersättning samtidigt?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem