Får ett bolag ställa vilka betalningsvillkor det vill?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem