Frågor om Juridik

Vi har fakturerat ett bolag för utfört arbete och trots inkassokrav så har de inte betalat vad de är skyldiga. Nu meddelar de att bolaget ska ”likvideras frivilligt”. Vad innebär detta för oss?

Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

Jag äger ett fastighetsbolag och har ett krav mot en tidigare hyresgäst angående obetalda hyror. Kronofogden meddelar att de inte kan delge gäldenären den aktuella fordran, hon håller sig helt enkelt undan. Kan man verkligen undgå betalningsansvar på

Mitt företag har gett offert på ett arbete och kunden har godtagit den via ett e-post meddelande. Vi har påbörjat arbetet men nu vill han inte vidkännas sitt godkännande. Vad gäller?

Jag har fått betalt genom en revers, där gäldenären skall betala månadsvis under två år. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När kan jag gå till kronofogden, utifall betalningsplanen inte sköts? Kan jag sälja reversen?

Mitt bolag har levererat en vara men nu har kunden reklamerat och vill inte betala. Vad ska jag göra och tänka på?

När får en kreditupplysning på ett bolag och ägarna lämnas ut?

Ett aktiebolag har en skuld till ett annat bolag för utförda leveranser och försätts därefter i konkurs. Vad innebär detta för leverantören? Får dem inte sina pengar?

Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?

Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.