Frågor om Juridik

Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?

Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?

Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs

Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

Jag har fått betalt genom en revers, där gäldenären skall betala månadsvis under två år. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När kan jag gå till kronofogden, utifall betalningsplanen inte sköts? Kan jag sälja reversen?

Mitt bolag har levererat en vara men nu har kunden reklamerat och vill inte betala. Vad ska jag göra och tänka på?

När får en kreditupplysning på ett bolag och ägarna lämnas ut?

Ett aktiebolag har en skuld till ett annat bolag för utförda leveranser och försätts därefter i konkurs. Vad innebär detta för leverantören? Får dem inte sina pengar?

Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem