Frågor om Juridik

Ett aktiebolag har en skuld till ett annat bolag för utförda leveranser och försätts därefter i konkurs. Vad innebär detta för leverantören? Får dem inte sina pengar?

Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?

Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.

En leverantör har lämnat in en konkursansökan mot vårt bolag och tidpunkten för konkursförhandling har meddelats. Vad kan vi göra och förvänta oss?

Kan jag som ägare i ett aktiebolag göras personligt ansvarig för hanteringen eller eventuell misskötsel av bolaget vid eventuellt obestånd, skulder, konkurs mm.?

Om bolaget inte betalar en faktura i rätt tid, måste det då betala dröjsmålsränta?

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?

Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?

Mitt företag har kommit in i en liten svacka och fått svårt att betala skulderna. Jag tror dock på företaget, finns det något alternativ till konkurs?

Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.