Frågor om Juridik

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?

Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?

Bluffaktura – Hur gör jag om jag fått en faktura för något jag inte beställt eller lurats att beställa?

Mitt företag har kommit in i en liten svacka och fått svårt att betala skulderna. Jag tror dock på företaget, finns det något alternativ till konkurs?

Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs

Vi har fakturerat ett bolag för utfört arbete och trots inkassokrav så har de inte betalat vad de är skyldiga. Nu meddelar de att bolaget ska ”likvideras frivilligt”. Vad innebär detta för oss?

Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

Jag äger ett fastighetsbolag och har ett krav mot en tidigare hyresgäst angående obetalda hyror. Kronofogden meddelar att de inte kan delge gäldenären den aktuella fordran, hon håller sig helt enkelt undan. Kan man verkligen undgå betalningsansvar på

Mitt företag har gett offert på ett arbete och kunden har godtagit den via ett e-post meddelande. Vi har påbörjat arbetet men nu vill han inte vidkännas sitt godkännande. Vad gäller?

Jag har fått betalt genom en revers, där gäldenären skall betala månadsvis under två år. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När kan jag gå till kronofogden, utifall betalningsplanen inte sköts? Kan jag sälja reversen?

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem