Om bolaget inte betalar en faktura i rätt tid, måste det då betala dröjsmålsränta?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem