Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem