Har en anställd rätt till tjänstledighet för att studera?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem