Kan jag som arbetsgivare säga upp personal som är föräldraledig?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem