Måste man förhandla med facket/arbetstagaren vid avsked?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem