Måste man förhandla med facket vid uppsägning p.g.a. personliga skäl?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem