Vad är upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris”?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem