Har jag personligt ekonomiskt ansvar i en enskild firma?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem