Kalender

I kalendern kan du följa vårt näringspolitiska arbete.
Vi är småföretagarens röst i statliga utredningar, i möten med politiker och myndigheter. Allt i syfte att förbättra villkoren för våra medlemsföretag.
31/3ATTITYDRESAN BESÖKER ARVIKA:

Vi träffar lokala småföretagare, politiker och tjänstemän för det ”goda samtalet” över en kopp kaffe. Hur är det att vara politiker eller småföretagare i Arvika?
Anmäl dig här.

12/2LUNCH SEMINARIUM:

På uppdrag av SmåFöretagen har Nima Sanandaji därför tagit fram en rapport och ett index som visar på skillnader i villkor för företagande i Sveriges kommuner.

Deltar i seminariet gör:
Nima Sanandaji – Tekn dr och rapportförfattare
Erik Sjölander – Småföretagare & Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund
NN – Svensk bankförening
Michaela Backman – Docent i Nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping
NN – Näringslivschef medelstor kommun

3/2Småföretagarna gillar alla initiativ för att underlätta för företagare och när företag sätts i fokus! Idag träffade Caroline Szyber, Småföretagarnas Riksförbund, planhandläggare Fredrik Zelmerlöv från Höganäs kommun för att höra om kommunens näringsfokus i all planering!

Föredömlig kommun, inte konstigt den blev mest företagsvänliga kommun i Svenskt näringslivs rankning. Attitydresan avslutade sin turné förra året i just Höganäs.

23/1Tillväxtanalys. Hur träffsäkra är skattesubventionerna för hushållsnära tjänster?
21/1Seminarium. Skatteverket angående rapport om personalliggare
20/1Lansering av rapporten Immateriellt värdeskapande i Norden
17/1Deltagande TOMERS årsstämma
16/12Samverkansmöte med Skatteverket
12/12Styrelsemöte NNR
4/12Riksdagsseminarium, NNR med anledning av vårt projekt om benchmarking av genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning
27/11 Deltagande på WomEngage, ett seminarium om kvinnors företagande, Riksdagshuset Stockholm
26/11Kontantupproret, strategimöte i Riksdagshuset, Stockholm
25/11Attitydresan besöker Höganäs. Vi ser fram emot att träffa just dig och höra din berättelse. Anmälan gör du här
12/11Möte med Näringslivets Regelnämnd, NNR
6/11Småföretagarnas Riksförbund anordnar seminarium kring rapporten ”De Företagsamma – Sveriges 350 000 jobbskapare” tillsammans med Niklas Wyjkman, Riksdagsledamot M och Moderaternas Företagarråd, kl 18 – 19
5/11Medverkan vid Seminarier med Boston Consulting Group i Stockholm
22/10Attitydresan besöker Söderköping
17/10Deltar i Tillväxtverkets nätverksträff
16-17/10Deltagande på EU-kommissionens seminarium för SME:s i Bryssel
9/10Samarbetsmöte med Convenience
4/10Deltagande på Moderaternas företagarråd – Hur skapas Sveriges bästa företagsklimat
20/9Möte med NNR, strategitema Teknikföretagen
17/9Medverkan vid Försäkringskassans partnerråd
4/9Möte med SVID, Svensk industridesign
4/9Möte med Sveriges industrikommuner
1/7Medverkan vid Almedalen, Visby
25/6Expertgruppsmöte för Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation
18/6Möte med Försäkringskassan
13/6Möte med riksdagspolitiker i skatteutskottet och näringsutskottet angående sänkta arbetsgivaravgifter
12/6Deltagande på Järva veckan
28/5Medverkande i diskussionsseminarium riksdagen HUR STOPPAR VI BUTIKS- & MACKDÖDEN I GLESBYGDEN?
Ett diskussionsseminarium om servicen i gles– och landsbygden!
Läs mer här –  Workshop riksdag 25 maj
20/5Möte med Tillväxtverket angående utredningen om företagandets villkor, med Gunilla Nordlöf, GD.
16/5Deltar på seminarium Economic footprint of Swedish Venture Capital
16/5Möte i riksdagen angående kontantupproret
8/5Medverkande vid Havsmiljöplaneringen, remissbehandling
7/5Möte med SMÅA, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, Stockholm
26/4Möte med riksdagsledamöterna Alireza Akhondi och Helena Wilhelmsson, Örebro
25/4Möte med utredningen om företagandets villkor, med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket.
24/4 Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd, angående projekt EU-regulation.
13/4Småföretagarnas Riksförbunds årsstämma 2019,
Tid: Lördagen den 13 april 2019 med start kl 10.30
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, HelsingborgAnmälan till stämman görs till kansliet senast den 16 mars
11/4Sm Attitydresan i Helsingborg
Vi möts på Biblioteket kl. 17.00 – 19.00.The Bishop’s Arms, Marina Plaza – Helsingborg. Sista anmälan är måndag 8 april.
Anmälan gör du här
10/4 Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd
4/4Möte med Skolverkets lärlingsprojekt
4/4Möte med EU-sakråd om framtidens inre marknad med fokus på fri rörlighet för varor och tjänster.
3/4Workshop vid Skatteverket, Hur arbetar vi för att skapa förutsättningar för seriöst företagande
12/3Möte med Försäkringskassans partnerråd. Stockholm
12/3Deltagande vid hearing om Skolverkets lärlingsförslag. Stockholm
13/2Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd
7/2Möte med Statlig Utredning
7/2Möte med Arbetsmiljöverket angående omarbetade föreskrifter om arbetsplatsens utformning
5/2Workshop med Tillväxtverket Hur ser företagandet ut om 5 år? Vilken affärslogik gäller och vilka är de viktigaste drivkrafterna för utveckling? D.v.s. vad är tillväxtskapande om 5 år?
5/2Attitydresan besöker Piteå
31/1-3/2Styrelse/strategimöte i Luleå
30/1Kontantupproret. Seminarium i Riksdagen(inbjudan)– Hur påverkas samhället om handeln avvecklar sin kontanthantering?
24/1Möte Skolverket angående lärlingssystem
23/1Möte med Bolagsverket om hur vi ska använda digitaliseringens kraft för att skapa en enklare företagarvardag för små och medelstora företag samtidigt som vi skapar utrymme för innovation och tillväxt.
18/1Medverkan vid TOMER, Torg och Marknadshandlarnas, stämma
16/1Möte med Kontantupproret i Riksdagshuset
11/12Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR)
6/12Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
3/12Varmt välkommen till Företagsrådets julavslutning med Erik Sjölander, näringspolitisk rådgivare och talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.
Måndag den 3 december kl. 18.00.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, lokal Skyltfönstret
Anmäl deltagande till stockholm@moderaterna.se senast den 29 november. Läs mer här
3/12Attitydresan – det goda samtalet i Falkenberg
Välkommen att tillsammans och under ledning av Småföretagarnas Riksförbund träffas för att ta tillfället i akt att tillsammans föra vårt goda företagsklimat än mer framåt.
Är du intresserad av företagsfrågor för det lilla företaget så är detta träffen för dig! Anmälan hittar du här
28/11Womengage Seminarium i riksdagen angående Den kvinnliga företagaren – Sveriges nya tillväxtmotor. Så driver vi förändring från entreprenörskap till internationell handel. Medverkande Mattias Andersson Småföretagarnas Riksförbund
28/11Seminarium Undantag i turordningsreglerna – Dynamit för sysselsättning?Medverkar Erik Sjölander Småföretagarnas Riksförbund
28/11Seminarium med rättighetsalliansen angående Den immateriella ekonomin och hur viktig den är för Sverige
27/11Branschsamverkansmöte med Skatteverket för att bland annat diskutera individuell arbetsgivarredovisning, personalliggare och kontanthantering
22/11Deltagande på Swedish Economic Forum, Entreprenörskapsforum släpper 2018 års upplaga av Swedish Economic Forum Report
22/11Möte med Kroppsterapeuterna angående Friskvårdsavdrag för enskilda företagare samt diskussion om nationell certifieringsstandard
6/11Branschmöte med Torg och Marknadshandlarna (TOMER)
5/11Deltar i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
17/10Möte med Tillväxtverket (TVV) Nätverksgrupp. Stockholm
10/10Vi medverkar vid StartUp Bar i Göteborg, 17.00-19.00. Plats: HIVE Workspace Östra Larmgatan 16-18
4/10Deltar i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
2/10Extrastämma Näringslivets Regelnämnd (NNR). Stockholm
18/9Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR). Stockholm
5/9 Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
4/9 Citygruppsmöte. Om torghandeln och centrumhandels utveckling.
1/9 Möt Småföretagarnas Riksförbund kl.10.00-15.00 i Gamlestad, Göteborg. Temat är ”Att vara småföretagare i förorten”.
24/8Möte med Marknadsarrangörsföreningen (MAF). Örebro
21/8Möte med Tillväxtverket (TVV) om Digitalisering av företag. Stockholm
6/8Småföretagarna – Sveriges hårdast arbetande grupp. Inbjudan till dialogmöte mellan politiker och småföretagare. Plats: Knuts Bar, Regeringsgatan 77, Stockholm. Tid: kl 17-19. Se inbjudan här.
4/7Almedalen, 4/7 kl.11.00 Arrangör av debatt ”Småföretagande i framtiden”. 
20/6Trelleborg, Attityd till företagande.
Samtal med politiker och företagare om attityden till företagande. Möt Småföretagarnas Mats Eriksson (En företagares vardag), Ingrid Ohlsson och Lars Olofsson. Plats: Trelleborgs FF  klubbstuga, alternativ utomhus, adress Östervångsvägen, Vångavallen. Tid: kl 17-19
12/6Stockholm, Småföretagarnas Erik Sjölander och Siv Öberg träffar Skatteutskottet gällande utvärdering av personalliggare.
7/6Stockholm, Dialogmöte med upphandlingsmyndigheten.
Punkter på agendan:
Myndighetens nuvarande arbete mot leverantörer
Leverantörsanalys
5/6Startup Bar 05 JUN 17:00 – 19:00. Malmö och Stockholm
31/5Styrelsemöte Småföretagarnas Riksförbund i Stockholm
17/5Stämma SmåA Småföretagarnas A-kassa i Stockholm
Småföretagarnas Erik Sjölander kommer att vara närvarande.
16/5Frukostseminarium ”Gör bättre offentliga affärer” kl.08.00-09.30 Plats: Svenskt Näringsliv, Navigationsgatan 1A, lokal Malmö. Kostnadsfritt. Föranmälan gör du här . Under rubriken Specialkost, ange gärna ”Småföretagarna”
2/5Startup Bar i Malmö på Restaurang Mosaik
Plats: Startup Bar – 2 maj kl. 17.00-19.00 Föranmäl gärna din medverkan via länken http://startaochdriva.se/startupbar/ Kostnadsfritt att delta.
28/4Småföretagarnas Riksförbunds förbundsstämma 2018. Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm. Anmälan om deltagande ska vara kansliet tillhanda senast den 25/3.
17/4Mässan Eget Företag på Slagthuset i Malmö kl.9.30-16.00 Skaffa inspiration, nätverka och träffa företrädare från företag och organisationer som kan stärka ditt företag och dig som företagare. Småföretagarna har monter där Anneli Egestam och Lars Strömberg från styrelsen finns på plats. Läs mer här:
9/4Småföretagarnas Riksförbund Företagsturné besöker Falkenberg
9/4Småföretagarnas Riksförbund Företagsturné besöker Falkenberg
22/3Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Per Åsling, C, anordnar ett seminarium i riksdagen: Revisionsplikt – Är en höjning eller sänkning av gränsen bäst för landets företagsamhet?
20/3Småföretagarnas Riksförbund, Kroppsterapeuterna och Per-Arne Håkansson , S, anordnar en workshop i riksdagen om sjukvård och friskvård i samklang
7/3Kom och träffa oss! Vi finns på Startup Bar i Malmö, Göteborg och Stockholm, kl. 17.00-19.00.
28/2Möte med Socialdemokraterna angående BOT. Diskussioner kring ett skatteförslag som kan bli ett underlag för en BOT reform. Mötet hålls tillsammans med Peter Feldt, KRY, Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Riksdagshuset
16/2Styrelsemöte, invigning och mingel i Småföretagarnas nya lokaler i Höganäs
8/2Styrelsemöte Näringslivets regelnämnd, NNR,  Stockholm
6/2Samverkansmöte med Tillväxtverket om Företagande och Entreprenörskap, Stockholm
5/2Möte med City Group Älmhult om utveckling av centrumhandeln
2-3/2Centerpartiets kommundagar. Småföretagarna finns på plats med monter och deltar i paneldebatt om småföretagandets villkor. Stockholm
29/1Seminarium om småskalig vattenkraft. Samarrangemang med LRF, Stockholm
24/1Seminarium Kapitalförsörjning för småföretag. Tillgång till kapital och finansiering sägs vara en enkel sak i
Sverige idag. Men frågar man småföretagare ute i landet ser bilden annorlunda ut. Riksdagshuset, Stockholm
19/12Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm
12/12Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
6/12Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö
5/12Möte med Per Åsling och Helena Lindahl (C), Riksdagshuset Stockholm
21/11Möte med Per-Arne Håkansson Riksdagsledamot S för att diskutera BOT-avdraget. Riksdagshuset, Stockholm.
20/11Möte med statssekreterare Niklas Johansson och Emelie Schröder, Näringsdepartementet, för att diskutera förutsättningarna för mikroföretag. Stockholm
17-18/11Liberalernas Landsmöte, Västerås
9-11/11Eget Företag,Stockholmsmässan
9/11Möte med Said Abdu, Liberalerna, Näringsutskottet. Samtal kring Liberalernas Näringspolitik och hur den är kompatibel med Småföretagarnas näringspolitiska program. Stockholm
8/11Möte med Larry Söder KD med anledning av BOT-avdraget. Riksdagshuset, Stockholm.
8/11Möte med David Lindvall, S riksdagsledamot näringsutskottet. Presentation av Småföretagarnas Riksförbund. Riksdagshuset, Stockholm.
8/11Startup Bar i Stockholm,Göteborg och Malmö
7/11Nyföretagardagen på Yesbox
23/10Entreprenörs- och Ledarskapsdagen
18/10Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Stockholm.
12-14/10Moderaternas Arbetsstämma
4/10Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö
29/9Möte med Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister. Samtal kring mikroföretagens möjligheter till att utveckla sin export. Stockholm.
21/9Göteborgsminglet
30/8Möte med SKL, Sveriges kommuner och Landsting. Samtal kring  SKL:s näringslivsenhet för att se hur förbundet och SKL kan hjälpa varandra och samverka i frågor gällande kommunalt myndighetsutövande i samverkan med det lokala näringslivet.
Stockholm.
29/8Möte med Skatteverket. Samtal kring ROT/RUT, hur har verksamheterna påverkats av minskningen från 50 till 30%?
Företagsregistrering – hur arbetar Skatteverket?
Personalliggare i byggindustrin, lägesrapport
Stockholm.
5/7Almedalen. kl. 15.00-16.00 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Diskrimineras företagare i sjuk- och föräldraförsäkringen?  Deltagare: Solveig Zander, socialförsäkringsansvarig (C ),  Hanna Westerén, (S) Näringsutskottet, Ann-Sofie Hermansson, Brilliant Business, Maria Boborg-Trané, Småföretagarnas Riksförbund
4/7Almedalen. kl. 14.00-15.00 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd.
Har småföretagen någon chans att delta i offentliga upphandlingar?
Deltagare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund, Hanna Westerén (S),  Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
3/7Almedalen. kl. 17.00-19 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
”Så mycket bättre” Mingel med Småföretagarna
Anmäl ditt intresse i länken: https://simplesignup.se/event/97414
3/7Almedalen. kl. 15.00-16.00: Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Hur ser framtiden ut för småföretagare i glesbygd?
Deltagare: Helena Lindahl, (C) Näringsutskottet, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Mirja Herrdin, vd Södra Dalarnas Sparbank, Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund
1/6Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om socialförsäkringarna och hur de påverkar företagen (den enskilde företagaren och anställda)
31/5Möte med Tillväxtverket under temat Digitalisering samt fortsatt dialog kring ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
22/5Inspirations- och kunskapsseminarium för medlemmar. Ett rikare liv som företagare – Charlie Söderberg. Arrangeras av Småföretagarna och Balansekonomi. Tid och plats: kl. 18.00. Piperska Muren, Stockholm.
11/5NNR, Näringslivets Regelnämnd, Better Regulation – for a more competitive Europe. Näringslivets Hus, Stockholm.
9/5Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om informationen om sjuklön på Försäkringskassans webbplats. Stockholm.
2/5Medverkan vid offentlig utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Riksdagen, Stockholm.
28/4Företagslotsen i Göteborg. Småföretagarna i möte med Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsgrupp. Plats: Business Region Göteborg.
27/4Eget företag i Göteborg. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 12.20. Fri entré. Plats: Brewhouse.
25/4Eget företag i Malmö. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 11.30. Fri entré. Plats: Slagthuset i Malmö.
22/4Småföretagarnas Riksförbunds Förbundsstämma för 2017 hålls på Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm. Se kallelse här
19/4Medverkan vid Entreprenörskapsforum – om ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd. Stockholm.
12/4Möte med Hanna Westerén (S) ledamot näringsutskottet för samtal om småföretagens villkor och möjligheter i Sverige. Göteborg.
7/4Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
6/4Seminarium kring Arbetsförmedlingens rapport om nyanlända på arbetsmarknaden. Stockholm
5/4Medverkan i referensgrupp för Företagande senare i livet. Karlstads universitet.
4/4Möte med Generaldirektör Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten. Stockholm
29/3Småföretagarna medverkar vid möte om Sveriges Havsplan då företagande och näringsliv kopplat till havet berörs  på olika sätt.  Havs och vatten myndigheten, Stockholm
27/3Småföretagarna medverkar vid Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Malmö
24/3Swedish Philanthropy Summit 2017 – Småföretagarna medverkar vid Entreprenörskapsforum.  Stockholm
22/3Möte med Tina Ghasemi (M) för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm
22/3RUT seminarium -Det är 10 år sedan rutavdraget infördes och branschen har sedan dess ökat med 1 400%! Senaste året har tjänster tagits bort och regler ändrats. Hur har detta påverkat branschen och hur går vi vidare? Deltagare bl.a. sakkunniga  från Skatteverket, Almega, Kommunal, Arbetsförmedlingen och About Time.
22/3Möte med Centerpartiet Göteborg som bjudit in oss för att få input om vilka frågor som är viktiga för företag för att skapa ett företagsklimat i världsklass. Göteborg
22/3Möte med Stadskontoret. Samtal kring små företags förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar  det upphandlingsstöd Upphandlingsmyndigheten erbjuder.
Stockholm.
15/3Vinnova:Nytt stöd riktat till innovatörer. Vinnova vill ha inspel från och bolla sina idéer med intresseorganisationer, kring stödåtgärder. Stockholm.
15/3Regional tillväxt eller stagnation – hur bör entreprenörskap beskattas?  Per Åsling (C), ordförande skatteutskottet i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund bjuder in till seminarium i riksdagshuset. Stockholm.
14/3Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
9/3Möte om betalningstider i Näringslivet på Näringsdepartementet,  Stockholm.
9/3Möte med Försäkringskassans Partnergrupp (Arbetsgivarverket, Företagarna, Försäkringskassan, SKL, Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv), Stockholm.
8-9/3Småföretagarna besöker Växjö kommun och lokala företag tillsammans Med A-C Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Stockholm.
4/3Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm.
2/3Seminarium i riksdagshuset gällande beskattning av fåmansbolag. Stockholm.
25/2Småföretagarnas Riksförbund deltar på SFKM:s (Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin) årsmöte, Göteborg, med bl a information om förbundet
23/2Möte med Jennie Nilsson (S), ordf näringsutskottet och Hanna Westerén (S), ansvarig småföretagarfrågor, för samtal om näringspolitiska frågor som kan underlätta för företagen.
15/2Möte med Skatteverket, Stockholm
15/2Vi träffar invandrande entreprenörer som läser svenska på Folkuniversitetet för att prata om småföretagande och nätverkande i Sverige.
15/2Vi medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summits årliga konferens, Örebro
14/2Möte med Solveig Zander  socialförsäkringsansvarig (C), för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm
13/2Möte med Riksrevisionen för att samtala om företagares föräldrapenning och regler för att fastställa företagares SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)
10/2Göteborgsmingel på Clarion Hotel Post, Göteborg
8/2Medverkan i Näringslivets Regelnämnds styrelsemöte, NNR, Stockholm
3-4/2Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Centerpartiets kommundagar i Göteborg
25/1Småföretagarna medverkar i ett seminarium i riksdagen  ”Vårt val regional tillväxt eller stagnation” anordnat av Aron Modig (KD), Stockholm.
19/1Medverkan i en öppen utfrågning i riksdagen ”Det kontantlösa samhället – så påverkar det vardagen för folk och företag i Sverige”. Riksdagen, Stockholm.
18/1Möte med BASUN, om samverkan kring ett arbetsmarknadsprojekt i Botkyrka, Stockholm.
17/1Möte med Joakim Wiberg, Åkeriföretagen, för diskussion kring kilometerskatten, Stockholm.
15/1Branschmöte hos Skatteverket med deras generaldirektör
15/1Möte med medlemsorganisationen SFKMs kontaktperson Arne Hamberg.
15/1Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”, Stockholm.
16/12Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”. Stockholm.
15/12Småföretagarna deltar i en workshop om ”hur vi kan främja innovativa affärsidéer och innovatörer” på Vinnova. Stockholm.
15/12Möte med Näringsutskottets vice ordf.  Lars Hjälmered (M), diskussion kring 3:12-reglerna och km-skatten. Stockholm.
15/12Möte med tillväxtverket för diskussioner kring  småföretagarnas förutsättningar och behov för tillväxt. Stockholm.
14/12Sweden Demo Day. Småföretagarna är med och delar ut pris till framgångsrikt Start up företag. Stockholm.
12/12Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd). Stockholm.
7/12Möte med Larry Söder (Kd), för att diskutera effekterna av 3:12 reglerna för våra medlemmar. Stockholm.
6/12Möte med Försäkringskassans partnergrupp (Försäkringskassan, Arbetsgivarverket, Företagarna, Svenskt Näringsliv). Stockholm.
30/11WomEngage, konferens om kvinnors företagande i Sverige. Arrangörer: Helena Lindahl (c) näringspolitisk talesperson och Jennie Nilsson, ordf näringsutskottet. Stockholm.
21/11Möte med Aron Modig (kd) ledamot i socialförsäkringsutskottet. Göteborg. Samtal kring hur reglerna i socialförsäkringen fungerar för företagare.
18/11Samspelet. Dialog mellan Göteborgs Stads ledande politiker, tjänstemän och företagare hur staden kan förbättra företagsklimatet. Småföretagarna medverkar tillsammans med ett antal medlemsföretag som får tycka till.
16/11Mitt Företag i Karlstad. Småföretagarna medverkar med monter. https://mittforetag.com/evenemang/karlstad/
16/11Möte med representanter för SD från olika utskott. Bland annat om  socialförsäkringen för småföretagare, lärlingssystemet och kilometerskatten. Stockholm.
15/11Möte med Centerpartiet Stockholms företagarnätverk, för att samtala om Småföretagarnas förslag för bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen.
10-12/11Eget Företag på Stockholmsmässan. Småföretagarna träffar du i monter A43:17. Mingelskola 10/11 kl. 10.30. Fri entré.
9/11Vi träffar Per Åsling (c), ordf  i Skatteutskottet, för att diskutera förslaget om att införa kilometerskatt.
2/11Möte med Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.
1/11Möte med civilminister Ardalan Shekarabi om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.
12/10Möte med Marta Obminska (m) ledamot i konstitutionsutskottet samt styrelseledamot i moderaternas nationella företagarråd.
11/10Småföretagarna deltar i en workshop arrangerad av Kristdemokraterna i riksdagen på temat ”Det svenska innovationssystemet”.
11/10Driva eget dagen på Rival, Stockholm.
6/10Möte med Catharina Bäck, försäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
5/10Småföretagarna medverkar vid Migrationsdagen, Stockholm.
4/10Småföretagarna deltar i paneldebatt på temat ”Ett förändrat företagsklimat i Göteborg”. Arrangör Kristdemokraterna i Göteborg.
26/9Möte med Arbetsrättsjouren för diskussion kring LAS och hur de kan hjälpa våra medlemmar.
20/9Småföretagarna deltar i Försäkringskassans partnerråd. Stockholm.
15/9Vi träffar Marcus Friberg Mp Kommunalråd Helsingborg för att diskutera alternativ till höjd kilometerskatt för lastbilar, eftersom detta drabbar småföretagare och landsorten.
8/9Medverkan i ett nytt nätverk för entreprenörskap och företagande i regi av Tillväxtverket. Stockholm.
1/9Möte med Arbetsförmedlingen för information om kostnadsfri rekryteringstjänst för företag. Göteborg.
1/9Möte med Solid Media Group. Göteborg.
30/8Möte med Skatteverket med fokus på deras Kundmötesprogram. Stockholm
30/8Företagsbesök tillsammans med Hanna Westerén (S), riksdagens näringsutskott, i syfte att utveckla näringspolitiken för att få fler i arbete. Göteborg.
22-23/8Möte med Skatteverket med anledning av införandet av personalliggare inom Bilservice, Kropps o skönhetsvård o Grossistverksamhet.
18/8Möte med Nathan Heller journalist från The New Yorker med anledning av Småföretagarnas medverkan i kontantupproret. Mötet äger rum på Kulturhuset, Sergels Torg Stockholm kl.11.00. Ordförande Christina Tallberg från PRO kommer även att medverka under mötet.
3-10/7Småföretagarnas Riksförbund på Almedalsveckan i Visby.
20-22/6Entreprenörsveckan i Båstad. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut och håller Affärsmingelskola ”Så får du människor att vilja göra affärer med dig”, 20/6 kl. 10.30-12.30. Fri entré. http://www.entreprenorsveckanbastad.se/
20/6Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) i Stockholm, för samtal om företagares föräldraförsäkring och förslaget att företagare ska betala sjukkostnader för anställda fr o m den 91:a dagen.
17/6Möte med SD i Riksdagshuset, för presentation och diskussion om vårt förslag till lärlingsutbildning, Stockholm
8/6Business Region Göteborg (BRG) presenterar den senaste konjunkturutvecklingen i Göteborgsregionen.
29-31/5Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund och Riksdagsman Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Näringsutskottet, besöker småföretagare på Gotland.
25/5SAK-mässan på Bilia i Sisjön i Göteborg. Fri entré.
24/5Möte med Hanna Westerén (S) för samtal om småföretagarfrågor, enklare regelverk och tryggare socialt skyddsnät, Stockholm
21/5Inspirationseftermiddag med Mingelskola på Edens Event och Festvåning i Luleå kl. 14-18. Fritt för medlemmar.
20-21/5Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Moderaternas Sverigemöte 2016, Malmö
19/5Presentation av Småföretagarnas färska rapport Lärlingsplan för framtiden i Riksdagen, kl 08.00  anmäl dig här
11/5SAK-mässa Helsingborg på Sundspärlan
28/4Nyföretagardagen Helsingborg.
28/4Möte med Skatteverket, Stockholm
27-28/4Nyföretagarveckan i Malmö. Träffa Småföretagarnas Riksförbund på Starbucks på Malmö C.
23/4Småföretagarnas Riksförbund Förbundsstämma, Stockholm
21/4Medlems-/kundkväll i Växjö. Småföretagarnas Riksförbund, Visma och SEB bjuder in. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan. Växjö
13/4SAK-mässan i Malmö, Småföretagarnas Riksförbund ställer ut.  Fri entré. , Malmö
11/4 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Malmö kl. 17-21. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan, Malmö
5/4Medverkan vid seminarium i Riksdagen, arrangör KD, ”Finansiering av goda idéer”, Stockholm
15/3Möte med Jan-Olof Larsson (S).  Om småskalig vattenkraft och landsbygdsföretagande, Stockholm
15/3Affärsfokus Malmö-Lundregionen. Mer info på: http://affarsfokus.nu/
11/3Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Frukostseminarium med näringsliv och politiker. Arrangör: Almega, Göteborg
9/3Möte med SD näringspolitiska talespersoner, Stockholm
3/3Executive Seminariar och bokrelease ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – företag, universitet och politik”, Handelshögskolan  Göteborg.
24/2Nacka Företagarträff, NackaStrandsMässan, Fri lunch vid anmälan senast 17/2.
Se program och anmälan
23/2Webbseminarium- Vad alla småföretagare bör känna till om bokföring  – Lyssna till Margareta Elleby som berättar om vad du bör känna till om bokföring!
23/2Möte med Solveig Zander (C), ansvarig socialförsäkringsfrågor och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler
22/2Möte med Roger Mörtkvist, Utbildningsdepartementet, diskussion om lärlingssystem för småföretagare, Stockholm
16/2Möte med Fredrik Dahlberg, SRF, om förändringar i 3:12-regler och förändring av gräns för revisionsplikt, Stockholm
11/2Möte med Centern, Stockholm
10/2Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
10/2RHESAM-konferens – Seminarier om rehabilitering/åtgärder långtidssjukskrivningar med bl a socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Stockholm
9/2Stockholmsmingel på Berns, Stockholm
5/2Möte med företagsakuten (råd och hjälp för företag i kris) vid Business Region Göteborg (BRG)
4/2Möte med Innerstaden , Göteborg
4/2Göteborgsmingel på Trägår’n , Göteborg
22/1Småföretagarna medverkar på TOMERs (Torg- och marknadshandlarna) årsstämma, Stockholm
19/1Seminarium – Hur kan vi förbättra regelgivningsprocessen i Sverige? Näringslivets Regelnämnd och Tillväxtverket, Stockholm
19/1Medlemsmöte FSOL, Föreningen Sveriges offentliga leverantörer, Stockholm
12/1Mentor- och adept-träff med Nyföretagarcentrum Öresund inkl. Affärsmingelskola
17/12Som medlem i Gruppen ”Kontantupproret”, under ledning av f.d. Rikspolischefen Björn Eriksson, träffar vi Annika Brickman på Riksbanken för framföra vår åsikt att Riksbanken borde ta sitt ansvar och tvinga bankerna att ta emot kontanter, Stockholm
10/12Invigning NyföretagarCentrum Söder, Stockholm
8/12Möte med NNR, Kommunernas regeltillämpning och företagsklimatet- Vad behöver företagen och vad vill SKL?
8/12Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm
8/12Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm
8/12Innovation Stockholm, Stockholm
7/12Presentation av Småföretagarnas bok ”Jakten på företagsamhet – så kan Sverige hamna i topp” för Allianspartierna, Göteborg
7/12Möte med Praktiska Gymnasiet. Gymnasiala lärlingar – hälften teori och hälften praktik, Göteborg
3-4/12Styrelsemöte, Göteborg
3/12NNR styrelsemöte, Stockholm
3/12Styrelsen medverkar på Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsmöte, Göteborg
1/12Webbinarie: Jobba mindre tjäna mer med Anna Åberg kl. 12:00 – 13:00 Anmäl dig här
1/12Möte med moderaternas projektgrupp i Göteborg, Samtal om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras, Göteborg
30/11Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Stockholm
30/11Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm
25/11SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Örebro
24/11Öppet event med Affärsnätverket Qoola Qvinnor, Göteborg
24/11IDD-dagarna (Internet Discovery Day), Vi delar ut ett pris till den startup som har den bästa lösningen som underlättar för småföretagarens vardag? Stockholm
24/11Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm.
18/11Möte med Moderaternas arbetsmarknadskommitté, Stockholm
17/11”Fler affärer till stadens småföretag?” Götacentern (C) bjuder in till diskussion, Göteborg
11/11Möte med Torg- och marknadshandlarna (Knallarna) om bl.a. kassaregisterregler, Stockholm
11/11Möte med (M) arbetsmarknadskommitté, Stockholm
10/11SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Skåne Nordost
10/11Möte med S, Stockholm
9/11Leda Seminarium om företagandes villkor för (M), Borlänge
5-7/11Eget Företag, Stockholm Älvsjö
5/11Förenkla Helt Enkelt 2.0, Göteborg
5/11Möte med (C) från Skatte- och Näringsutskottet, Stockholm
5/11Seminarium om globalisering och digitalisering, Stockholm
4/11Möte med (S) i Skatteutskottet, Stockholm
3/11Möte med Innerstaden, Göteborg
3/11Möte med KD, Göteborg
28/10Möte med Qoola Qvinnors Affärs- och karriärnätverk, Göteborg
27/10Seminarium om offentlig finansiering av företagande, Timrå
27/10Webbinarie: Hur gör man PR som småföretagare? med Marie Hagberg kl. 19:00 – 20:00 Läs mer om webbinariet här.
21/10SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Stockholm (prel)
19/10Seminarium om Landsbygdsutveckling, hantering av vattendirektiv, Vårgårda kommun
15/10Diskussionsforum med Universitets- och Högskolerådet i Stockholm, Stockholm
8/10Näringslivsdagarna, Helsingborg
7/10SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg
1-2/10Styrelsemöte, Stockholm
30/9Möte med C, Stockholm
29/9Bokrelease: Jakten på företagsamheten, författare Nima Sanandaji och Erik Sjölander, Plats: Riksdagen.
23/9SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Jönköping
22/9Gomorron Sverige-Svt, Småföretagarnas Riksförbund kommenterar regeringens budget utifrån ett småföretagarperspektiv, Stockholm
21/9Möte med Moderaterna, Stockholm
17/9Göteborgsminglet- Skapa nya affärer genom personliga möten. Träffa Småföretagarnas Riksförbund. www.goteborgsminglet.se
16/9Möte med Socialdemokraterna , Stockholm
10/9Möte med Sveriges Byggindustrier, Stockholm.
7/9Business Region Göteborg (BRG) presenterar undersökning om företagsklimatet i Göteborg, Göteborg.
4/9Möte med Moderaterna, Stockholm.
4/9NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm
3/9Paneldebatt – Nätverket Master Club, Stockholm.
28/6-5/7Almedalen, Visby.
3/7Paneldebatt om tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och hur den diskriminerar småföretagen.
Plats: Öresundshuset. Tid: 16.00-17.00 Visby/Almedalen.
30/6Mingelkväll med småföretagare och politiker.
Plats: Öresundshuset Tid: 20.00-23.00, Visby/Almedalen.
22-25/6Entreprenörsveckan, Båstad.
Träffa Småföretagarnas Riksförbund måndag till onsdag, och berätta för oss om din vardag som företagare. Du kan även få konkret hjälp med att ta fram ditt företags USP och ett konkret erbjudande till andra småföretagare som besöker vår monter.
24/6 – Affärsmingel 16:00 – 18: 00.
17/6Seminarium Entreprenörskapsforum i samarbete med Tillväxtanalys – Insolvensregler, Stockholm
16/6Sommarlovsentreprenörerna i Ystad
15/6Sommarlovsentreprenörerna i Eslöv
12/6Skatteverket – Branschmöte inom Kontanthandeln, Stockholm.
11-12/6Styrelsemöte, Luleå.
9/6Nätverk Svedala
5/6Möte med Lotsgruppen Näringsliv – Företagslotsen vid Business Region,Göteborg.
4/6Möte med Socialdemokraterna, Stockholm.
26/5Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.
20/5Möte med Skatteverket, Stockholm.
20/5:SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Göteborg.
8/5NNR seminarium och stämma, Stockholm
6/5Möte med Miljöpartiet, Stockholm.
5/5Möte med MP – diskussion om småföretagarfrågor, Helsingborg.
5/5Möte med Moderaterna, Stockholm.
5/5Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm.
4/5Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 i Göteborg – Träffa Småföretagarnas Riksförbund.
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här
29/4Möte med Skatteverket, Stockholm.
27/4Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Att gå i konkurs”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida.
18/4Förbundsstämman Nordic C Hotel kl. 08.00, Stockholm.
15/4NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.
13/4Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, Malmö
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här
8-9/4Sociala Företagsmässan, Stockholm.
8/4:SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Malmö.
31/3Uppgiftlämnarutredningen, Stockholm.
26/3Driva Eget-dagen på SF Biograf Royal, Södra Tullgatan 4, Malmö.
26/3Möte med Småföretagarnas A-kassa betr egenanställda och A-kassa, Stockholm.
25/3Möte med Moderaternas Näringspolitiska Kommitté, Stockholm
25/3Möte med Socialdemokraterna – allmänna företagsfrågor, Stockholm.
24/3Driva Eget-dagen på Biograf Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg.
18/3Workshop om näringslivsstrategi för Nacka Kommun.
18/3Möte med C – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.
10/3Ekonomistyrningsverket – om E.fakturor, Stockholm
10/3Affärsfokuslund – B2Bmässa, Lund.
5-6/3Styrelsemöte, Stockholm.
4/3Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.
2/3Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Styrelsearbete”. Läs mer och anmäl dig här!
24/2Skatteverket – Skattefrågor/Kassargister/Personalliggare, Stockholm.
20/2Möte med KullaAkademin, Höganäs.
20/2Göteborgsminglet på Scandic Opalen – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, www.goteborgsmingel.se, Göteborg.
18/2Möte med C – Småskalig vattenkraft, Stockholm.
18/2Möte Jan Nylander och Mats Engelman – Offentligt riskkapital till innovativa företag, Stockholm.
18/2Innovationsupphandling, Stockholm.
11/2NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.
10/2Stockholmsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.mingelstockholm.se, Stockholm.
9/2Möte med KD – Hur företagare hamnar i kläm mellan olika lagstiftningar, Stockholm.
4/2Möte med Skatteverket – inspirationsdag kring betallösningar, Stockholm.
29/1Möte med EU-kommissionens utsände Vilmos Budvari – om Small Bussiness Act for Europé, Stockholm.
22/1Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.
21/1Möte med KD – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.
21/1Innovationsupphandling, Stockholm.
14/1SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg.

17/12:Innovationsupphandling, Stockholm.
10/12:Skatteverket – Diskussioner om kontanthanteringsproblematiken, Stockholm.
9/12:Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
4-5/12:Styrelsemöte, Helsingborg.
4/12:Women in Networking – Paneldebatt, Women & Economics med Örebro Regionförbund, Tillväxtverket, Örebro och Karlstad Universitet, Karlskoga Science Park, Nyföretagarcentrum mfl. Karlskoga.
3/12:Utredningen om Matchningsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm.
3/12:NNR regelförbättrings- och regelförenklingsfrågor samt Näringsministerns om regeringens regelförbättringsanda. Stockholm.
2/12:Lärlingslotsen, Östersund.
26/11:Innovationsupphandling, Stockholm.
26/11:Möte med C, Socialförsäkringsfrågor, Stockholm.
26/11:B2B-mässa, Örebro
20/11:Möte med KD, Småföretagsfrågor, Stockholm.
19/11:B2B-mässa, Kristianstad.
18/11:Samverkan mot Fakturabedrägerier på UC AB . Stockholm.
18/11:Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.
29/10:Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. www.ledarskapsdagen.se
22/10:B2B-mässa, Stockholm.
21/10:Möte med KD i riksdagshuset om socialförsäkring-sjuklön-mm, Stockholm.
3/10:World Values Day – Möte om värderingar mellan studenter och näringsliv, Göteborg.
1-2/10:Innovation för framtida tillväxt, Stockholm
30/9:Möte med Arbetsförmedlingen, Göteborg.
25-26/9:Styrelsemöte, Örebro.
23/9:Riksskatteverket – Kassaregisterlagen och personalliggare, Stockholm.
16/9:Göteborgsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.goteborgsmingel.se , Göteborg.
10/9:Mingelskola – Lär dig mingla med resultat www.goteborgsmingel.se , Göteborg.
9/9:Driva Eget-dag på Hotel Rival, Stockholm.
9/9:Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
4/9:Workshop i tema Starta och driva företag – Näringsdepartementet, Stockholm.
4/9:Företagarföreningen i Näsby Park, Stockholm
1/9:Möte med David Lega (KD), Göteborg.
29/8:Möte med C Riksdagshuset. Undantaget i LAS mm, Stockholm.
28/8:Möte med Småföretagarnas A-kassa (SMÅA) , Stockholm.
27/8:Innovationsupphandling i Stockholmsregionen
25/8:Möte med Näringsutskottets ordf Mats Odell och Lars Axel Nordell KD, Örebro.
20/8:Möte med Exportkreditnämnden. Hjälp småföretagare exportera, Höganäs.
9/8:Noliamässan – Alliansen, Piteå
8/8:Noliamässan – Socialdemokraterna, Piteå
2/7:Paneldebatt om småföretagens betydelse för landsbygd och glesbygd, med bl.a. Stefan Fölster från reforminstitutet, moderator är K-G Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan nära Donners plats.
1/7:Mingelkväll för småföretagare Öresundshuset som ligger med ingång från Donners plats 20:00-23:00.
30/6:Paneldebatt arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. Moderater KG Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan.
V27:Almedalsveckan.
25/6:Regeringens Uppgiftslämnarutredning, Stockholm
23-25/6:Entreprenörsveckan Båstad.
23/6:Småföretagarnas eftermiddag på Entreprenörsveckan Båstad.
Miniseminarier om småföretagarens olika fallgropar och hur de kan undvikas.
Fikabuffé (sponsras av SEB och Trygg Hansa).
Affärsmingelskola.
Affärsmingelbingo med många fina priser (sponsras av våra medlemmar).
18/6:Allmänpolitiskt möte med Centerpartiet i Riksdagshuset, Stockholm
11/6:Möte med Försäkringskassan centralt, Stockholm
30/5 – 1/6:Miljöpartiet de gröna kongress i Göteborg.
27/5:Seminarium med Svensk Handel om kommunalt regelkrångel, Stockholm.
23/5:Företagslotsen vid Business Region, Göteborg.
23/5:Möte Landskrona Kommun – Lärlingsutbildning, Landskrona
21/5:B2B Företagsmässan, Göteborg / Mölndal.
20/5:Sveriges Offentliga Inköpare, Stockholm.
16/5:NNR-Stämma och EU-seminarium ”Företagens roll i Europa”, Stockholm.
13/5:Styrgruppsmöte Lärlingslotsen, Östersund.
8/5:Arbetsmarknadsseminarium, Stockholm.
6/5:Närodlad politik Centerpartiet, Luleå i Stadshuset.
5/5:Möte om betaltider ICC, Stockholm.
24/4:Nyföretagarmässa i Helsingborg. Klicka här för att ladda ner inbjudan i .PDF-format.
23/4:Näringslivets Regelnämnd, Stockholm
23/4:Handelshögskolan seminarium, Stockholm
12/4:Förbundsstämma Clarion Hotel Arlanda kl. 0830
11/4:Styrelsemöte i Stockholm
7/4:Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Malmö
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se
1/4:Frukostseminarium i Växjö 08:00 – 10:00 Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet? Klicka här för att se hela inbjudan. Anmälan; lars.stromberg@smaforetagarna.eu
31/3:Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Göteborg
28/3: Stockholm Rosenbad. Möte om självreglering av betalningstider med ICC Sweden.
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se
26/3:Möte i Stockholm med M representanter i de fem riksdagsutskott som handlägger frågor som berör våra medlemmar.
19/3:Lärlingskonferens i Östersund.
14/3:Styrelsemöte i Helsingborg.
13/3:Styrelsemöte i Helsingborg.
11/3:Seminarium, Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.
28/2:Seminarium kring upphandling. Företagslotsen i Göteborg.
27/2:Deltagande i Moderaternas Företagarråd.
26/2:Kl. 11:00 – 12:15 Seminarium. Mynttorget 2, Ledamotshuset, sal L4-17. Anmälan görs senast den 22 februari till andia.ghafouri@riksdagen.se
21/2:Möte med Gunnar Hökmark (M) i Stockholm för att bland annat diskutera småföretagarfrågor.
20/2:Möte i Sthlm med FP Arbetsplatsförlagt Lärlingssystem.
20/2:Göteborgsminglet. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Cirka 300-400 personer träffas över frukost för att knyta nya affärskontakter!
Världskulturmuseet kl 07.30-10.00. Anmälan: www.goteborgsmingel.se
17/2:Möte i Göteborg med M-representanter från Näringsutskottet.
12/2:Möte Sthlm med S Mikael Damberg. Näringspolitik
12/2:Affärsmingel i Stockholm. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Berns Salonger kl 8.00-10.00. Deltar gör också årets Affärsnätverkare 2013, Carina Nunstedt. Anmälan: www.mingelstockholm.se
11/2:Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
11/2:Möte med Moderata Företagarrådet och finansminister Anders Borg.
7/2:Möte med Lotsgruppen Näringsliv i Göteborg. Företagslotsen vid Business Region
30/1:Möte med Näringslivets Regelnämnd.
29/1:Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor
28/1:Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor
12/12:Näringslivets Regelnämnd. Styrelsesammanträde Stockholm Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46r
12/12:Småföretagarnas Riksförbunds after work i Malmö. Paddys. Välkomna.
12/12:En dörr in till statliga myndigheter för företag. Riksdagen.
6/12:Styrelsemöte i Stockholm
5/12:Styrelsemöte i Stockholm.
3/12:Möte med M i riksdagshuset om LOU.
25/11:Civilekonomernas och Ratios konferens ”Fördubbla företagandet bland akademiker” Stockholm.
22/11:Vi deltager i Göteborg. Småföretagare får hjälp av Företagslotsen.
21/11:EU-kommissionen, seminariet Gränsöverskridande handel, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.
20/11:Center och Ekonomiskt seminarium onsdagen 20/11 kl 10.00 Riksdagen. Mynttorget 2.
Omvandla lön till kapital med personaloptioner, hur gör vi det lättare?
19/11:Göteborg. Vi deltar i utbildningen Förenkla – helt enkelt.För små och medelstora företag som bedriver handel med EU:s inre marknad är indrivning av skulder ett område där man kan stöta på problem. EU kommissionen anordnar nu ett antal seminarier i hela Europa på temat gränsöverskridande krediter och skuldindrivning.
14/11:Klockan 17-19 Plats: Paddys Restaurang i Malmö. Välkommen på After Work med Småföretagarnas Riksförbund. Vi minglar, knyter nya kontakter och pratar småföretagande under trevliga former. Även blivande småföretagare och ni som inte är medlemmar hos oss är varmt välkomna.
6/11:Utrotningshotade jobb. M. Skandiasalen. Mynttorget 1. Hur räddar vi hantverksyrkena?
6/11:Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.
5/11:Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.
31/10:Rundabordssamtal om Export och internationalisering – i svenska småföretag.
29/10:Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring! Tillsammans med Sv Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd.
21/10:Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor
Inspirationskväll för beslutsfattare och företagare med fem föredrag och stor minimässa där Småföretagarnas Riksförbund medverkar som utställare.21 okt kl 17-21, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg
Länk till program: Entreprenörs- & Ledarskapsdagen för kvinnor
17/10:Deltager vi i Förenkla är det så enkelt! Plats: Mälarsalen Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.
9/10:LärlingsLotsen, Regionförbundet Jämtlands Län. Vår lärlingsrapport diskuteras.
8/10:Vi träffar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG), för att diskutera hur vi kan förbättra och förenkla för företagen.
6/10:Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.
5/10:Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.
5/10:Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
4/10:Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
3/10:Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
3/10:Deltager vi med två representanter i BCG Sverigestudien – Frukostseminarium.
25/9:möte och pressträff med MP om borttagandet av sjuklöneansvaret och sänkning av arbetsgivaravgiften i enlighet med våra förslag.
24/9:Möte med Centerpartiet
V27:Almedalsveckan
17/6:Möte med MP. Lärlingsrapporten
3/6:OECD-möte i Stockholm om regelförenklingar med NNR som en av initiativtagarna
15/5:Möte med Kommunförbundet Skåne. Effektiv miljötillsyn
7/5:Möte med MP om vår lärlingsrapport
29/4:M möte med företagsbesök
26/4:Träff med ungdomsförbund om Lärlingssystemet
22/4:M möte med företagsbesök
22/4:Driva Eget Dagen i Stockholm
10/4:Möte med KD om sjuklöneansvaret
8/4:Styrelsemöte i Näringslivets Regelnämnd
27/3:Möte med FP, lärlingsfrågan
26/3:Möte med V, sjuklöneansvaret
5/3:Möte med Naturvårdsverket
20/2:Möte Skatteverket och AF
15/2:Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för Småföretagare
13/2:Möte med advokatsamfundet om rättsskydd för småföretagare
31/1:Deltog vi i mötet ”Effektiv Miljötillsyn” med kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv
25/1:Möte med M representant i skatteutskottet
22/1:Möte med S, näringslivsfrågor
21/1:Möte med NNR/Näringslivets Regelnämnd om vårt deltagande i deras arbete
21/1:Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för småföretagare
4/12:Träff med FP för diskussion av bla sjuklönefrågan, arbetsgivaravgiften, utbildningsfrågor mm
23/11:Möte med Ami där vi diskuterade ett samarbete om mentorskap för småföretagare
23/10:Träff med v ordf Wiggo Lindgren och en engagerad medlem Anders Åkerman från kompetensgruppen tjänstemän på Just.dep