Rapporter/Publikationer

Rapport: Lärlingssystem – Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Rapport från presentation & dialogmöte av FunkA utredningen

Bakgrund: FunkA är en utredning beställd av refereringen om att undersöka vad som skulle kunna göras för att fler personer.. Läs mer

Small Business Act

Small Business Act antogs av EU:s medlemsländer i slutet av 2008. Bakom initiativet ligger övertygelsen att den bästa möjliga miljön för.. Läs mer

RAPPORT: Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden

Ladda ner rapporten ”Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden” här!

LAS det ondaste ting för en småföretagare? – uppsats i Företagsekonomi

Småföretagarnas Riksförbund har fått möjlighet att publicera en uppsats i Företagsekonomi. Uppsatsen har titeln ”LAS det ondaste ting för en.. Läs mer

Österrikiska lärlingssystemet

En kortfattad presentation av ett framgångsrikt lärlingsgymnasium. Upprättad av medlem i Småföretagarnas Riksförbund, Bengt-Åke Printz. Sammanfattning Österrike har sedan årtionden.. Läs mer

Flexicurity

Ett försök till sammanfattning av den ”danska modellen” som är en form av ”flexicurity”.Uttrycket myntades av Tony Blair och är.. Läs mer

Värnskatten kostar mer

Nyligen har gjorts en bred kritisk analys av det svenska skattesystemet från ”århundradets skattereform” på 90-talet och framåt. Arbetet har.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem