Remissvar

Remissvar: Anpassning av investeraravdraget på grund av regler av EU:s regler om statligt stöd

      Denna remiss besvarades 20/1 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Anpassning av.. Läs mer

Remissvar: Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

    Denna remiss besvarades 7/1 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Genomförande av reviderade EU-direktiv.. Läs mer

Remissvar: Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

    Denna remiss besvarades 7/1 – 2020 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Omedelbar verkställighet av beslut.. Läs mer

Remissvar: Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Denna remiss besvarades 2/6 – 2019 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Remissvar: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Denna remiss besvarades 20/6 – 2019 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Ds 2019:6 Promemoria Lägre kapitalkrav för.. Läs mer

Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

    Denna remiss besvarades 4/12 – 2019 Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Förstärkt nedsättning av.. Läs mer

Remissvar: F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet

    ”Utdrag ur Småföretagarnas remissvar: För att myndigheternas attityd och fokus ska kunna återetablera företagens tillit och tilltro till.. Läs mer

Remissvar: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker m.m.

  Utdrag ur Småföretagarnas remissvar: ”Folkhälsomyndigheten har viktiga uppgifter, i synnerhet med landets höga sjuktal. Det blir därför desto viktigare.. Läs mer

Remissvar: Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Utdrag ur Småföretagarnas remissvar:   ”Tyvärr måste vi framföra viss kritik mot upplägget av denna remiss. Underlaget påminner mest om.. Läs mer

Remissvar: Beskrivning av avgiftsförändringar

Denna remiss besvarades den 15/9 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Beskrivning av avgiftsförändringar

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem