Remissvar

Remissvar: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Denna remiss besvarades den 5/7 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Remissvar: Framtida digital strategi för Europa

Denna remiss besvarades den 23/5 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Småföretagarnas Riksförbunds svar på frågor med anledning av.. Läs mer

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: Denna remiss besvarades den 6/5– 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria- Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: Samspel för hälsa

Remissvar: Denna remiss besvarades den 18/4– 2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:80 Samspel för hälsa

Remissvar: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Remissvar: Denna remiss besvarades den 1/3 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Remissvar: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning

Denna remiss besvarades den 15/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Förlängt växa-stöd

Denna remiss besvarades den 26/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Förlängt växa-stöd

Remissvar: Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Denna remiss besvarades den 15/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Denna remiss besvarades den 11/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Remissvar: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Denna remiss besvarades den 6/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.