Remissvar

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: Denna remiss besvarades den 6/5– 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria- Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: Samspel för hälsa

Remissvar: Denna remiss besvarades den 18/4– 2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:80 Samspel för hälsa

Remissvar: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Remissvar: Denna remiss besvarades den 1/3 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Remissvar: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning

Denna remiss besvarades den 15/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Förlängt växa-stöd

Denna remiss besvarades den 26/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Förlängt växa-stöd

Remissvar: Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Denna remiss besvarades den 15/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Denna remiss besvarades den 11/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Remissvar: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Denna remiss besvarades den 6/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Remissvar: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Denna remiss besvarades den 6/2 -2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Remissvar: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.