Remissvar

Remissvar: Samspel för hälsa

Remissvar: Denna remiss besvarades den 18/4– 2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:80 Samspel för hälsa

Remissvar: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Remissvar: Denna remiss besvarades den 1/3 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Remissvar: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning

Denna remiss besvarades den 15/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Förlängt växa-stöd

Denna remiss besvarades den 26/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Förlängt växa-stöd

Remissvar: Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Denna remiss besvarades den 15/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjd energiskatt ock koldioxidskatt på bränslen vid.. Läs mer

Remissvar: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Denna remiss besvarades den 11/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Remissvar: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Denna remiss besvarades den 6/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Remissvar: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Denna remiss besvarades den 6/2 -2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Remissvar: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och.. Läs mer

Remissvar: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k e-handelspaketet)

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.