Upphandlingsjuristen i Sverige AB

Ökad försäljning till offentlig sektor
– till reducerat pris!

Vi erbjuder juridisk rådgivning och konsulttjänster inom offentlig upphandling. Våra tjänster avser hela upphandlingsprocessen, från att skriva anbud till att överpröva upphandling. Upphandlingsjuristen tillvaratar era intressen och vi kommer alltid göra vårt yttersta med stort engagemang och lojalitet.
Vi hjälper er att öka er försäljning till offentlig sektor.
För att vinna en offentlig upphandling krävs att anbudet är både korrekt och attraktivt utformat. Förutsättningarna för att lyckas är att ha kunskap om branschen, affärsmannaskap och kunskap inom lagen om offentlig upphandling.

Vi hjälper er att göra rätt från början och vinna fler affärer.
Med oss som partner får ni hjälp att skriva ett korrekt och attraktivt anbud. När vi skriver ert anbud får ni även mer tid över till er verksamhet. Med oss som partner behöver ni inte längre avstå från att lämna anbud för att ni inte har tid. När ni låter oss ta hand om anbudsskrivningen behöver ni bara fokusera på era produkter eller tjänster. Våra upphandlingskonsulter tar hand om allt såsom annonsbevakning, affärsstrategi, anbudsskrivning och avtalsskrivning.
Om ni har förlorat en offentlig upphandling är det viktigt att granska och analysera tilldelningsbeslutet. All offentlig upphandling regleras av ett omfattande regelverk som ändras ofta. Vid offentlig upphandling ställs det höga krav på den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten ska bland annat behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och inte ställa högre krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt. Vidare ska upphandlingen ske på ett öppet och förutsägbart sätt.
Våra upphandlingsjurister hjälper er att granska förfrågningsunderlaget och tilldelningsbeslutet samt ert anbud. Vi granskar även det vinnande anbudet för att hitta eventuella felaktigheter. Efter vår granskning kan vi bedöma hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning. Vi tycker att leverantörer bör överpröva en upphandling som genomförts på ett tveksamt sätt. Om ni väljer att överpröva företräder vi er inför förvaltningsdomstol, alternativt ger er juridiska råd om ni istället vill sköta överprövningen själva.
Våra juridiska råd grundas på vår mångåriga och breda erfarenhet av offentlig upphandling inom många olika branscher. Vi har tillgång till en omfattande rättsfallsdatabas där vi kan jämföra ert fall med liknande fall.

Vi hjälper er med att:
• Överpröva en upphandling
• Ogiltigförklara ett avtal som ingåtts utan att ha upphandlats enligt lag
• Juridisk rådgivning under anbudsskrivningen
• Skriva anbud
• Granska ert anbud innan ni skickar in det
• Granska om det finns fel i det vinnande anbudet

Genom Småföretagarnas Riksförbund vill vi hjälpa småföretag att bli mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma. Vårt erbjudande ger medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund reducerat arvode.

Erbjudande
990 kr exkl moms per nerlagd timme (ord arvode 1100 kr). När ni kontaktar oss får ni en uppskattad tidsåtgång för det specifika uppdraget.

Kontakta oss
Tel: 08-716 62 00
E-post: info@upphandlingsjuristen.com
Hemsida: upphandlingsjuristen.com

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.