Girighet eller Makt

Romanen ”Girighet eller Makt” av Torbjörn Ohlsson

Styrelsen och ledningen i den lilla banken har stora ambitioner. Man vill att banken ska bli stor och betydelsefull. Och man skulle därmed också öka sin egen makt. Men det är mera än banken som är viktig, t.ex. partiet och kommunen.

I Girighet eller makt följs livet i banken. Man följer spelet som förs via slutna styrelserum, hemliga möten i hotellbarer till umgänge i fritidshus och hemma hos varandra. Dessutom följer man några chefer som har drömmar om att bli mäktiga och andra chefer som ser möjligheter där andra har misslyckats. Följden blir en finanskris som skakar om hela landet.

Man följer dessutom det dagliga arbetet på bankkontoret, där personer med olika ambitioner möts och på glada personalfester och konferenser där glädjen ibland byts till djup tragedi. Ibland krossas vardagen av andra anledningar, när arbetskamrater inte kan skilja sina egna pengar från kunders eller bankens. Omskakande är också händelserna när maskerade rånare springer in i lokalen eller serviceboxen sprängs med dödlig utgång.

Bakgrunden till romanen är massmedias rapportering om händelser i olika banker under perioden. Denna rapportering har författaren som har ett långt förflutet från många olika tjänster inom bankbranschen, fritt bearbetat i sin fantasi.

Genom en generös deal med förlaget kan nu författaren erbjuda denna roman till försäljning väldigt billigt.

Pris 100kr (ev. porto tillkommer)

www.skrivovin.se
Beställning kan göras via mail till: torbjorn1ohlsson@gmail.com

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.