Qvalify For Successful Business

Ökad lönsamhet till reducerat pris

Alla företag kan bli mer effektiva och därmed mer lönsamma. Genom att certifiera era ledningssystem tar organisationen ett stort kliv framåt för att möta och överträffa kraven hos era kunder.

Vårt uppdrag är främst att se till att era ledningssystem fungerar. Vi hjälper ditt företag att få alla processer på plats, så att ni uppfyller kraven för certifiering.

Vi ser det också som vår uppgift att bidra till er ständiga förbättring och ger tips, förslag och impulser som leder er vidare mot bättre affärer. Det får företaget att växa.

Genom Småföretagarnas Riksförbund vill vi hjälpa småföretag bli mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma. Vårt erbjudande ger medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund reducerade priser på bl.a. ISO-certifieringar.

Erbjudande

– 11.500 sek per mandag (ord 13.500 sek).
– 3.000 sek i årlig avgift (ord 4.000 sek)

Tidsåtgången för en certifiering och upprätthållande av certifikat varierar bl.a. beroende på antal anställda och antal ISO-standarder man certifierar sig mot.

Kontakt
För att få en offert så gör ni lättast i att gå in på www.qvalify.se och hoppar till offertformuläret. Ni kan även ringa vår växel på 036-336 00 00.

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.