• Ditt företagande kan smitta dina närstående. Och du kan bli smittad av dem.

Ditt företagande kan smitta dina närstående. Och du kan bli smittad av dem.

– Har du som företagare gjort fel ska du givetvis straffas för det, men inte din sambo, dina barn eller föräldrar.

Den nuvarande lagstiftningen diskriminerar egenföretagare, säger Erik Sjölander, Näringspolitisk talesperson Småföretagarna.

Ditt företagande kan smitta dina närstående. Och du kan bli smittad av dem. På grund av den vida definitionen av närstående innefattar detta allt från barn och föräldrar till före detta sambo. Om denne skulle missköta sin näringsverksamhet och åläggas näringsförbud upp till fem år efter att ni har flyttat isär, kan även du drabbas av näringsförbud. Enligt Erik Sjölander präglas lagstiftningen av en negativ attityd gentemot företagare som genomsyrar svensk politik.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem