• Nu vänder konjunkturen –   oväntat snabbt

Nu vänder konjunkturen – oväntat snabbt

Konjunkturen mattas, och mattas i ganska snabb takt

Enligt Fplus upplever företagen just nu en ganska snabb konjunkturförsvagning. Det visar undersökningen, Företagarpanelen, som görs kvartalsvis av Svenskt Näringsliv.

Signalerna kommer från tillverkningsindustrin, som är mest exportberoende. Det börjar med exportindustrin och sedan mot deras leverantörer. Samma gäller tjänsteföretag, bemanningsföretagen och transporter.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem