Attitydresan – Nu lyfter vi småföretagaren i Mora!

Den 20 maj kommer ”Attitydresan” att återvända till Mora. Senast Småföretagarnas Riksförbund besökte Mora, för ett år sedan, var det en god uppslutning med representation från både företagare och politiker. Ingrid Ohlsson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund och moderator för Attitydresan ser med spänning fram emot att återigen besöka Mora.

– Det ska bli väldigt spännande att höra om vårt senast besök har hjälpt till med att skapa förståelse för varandras arbetsuppgifter och varandras roller, säger Ingrid.

Under dagen kommer Småföretagarnas Riksförbund även göra studiebesök hos ett par av förbundets medlemsföretag för att ta del av deras företagsamma vardag.

Attitydresan är en resa där Småföretagarnas Riksförbund besöker både små och stora orter runt om i landet för att träffa entusiastiska småföretagare och beslutsfattare i konstruktiva samtal vilket är mycket uppskattat av alla parter.

– Vår ambition med resan är att småföretagare, politiker och tjänstemän får mötas. Vi tror att vi genom möten, berättelser från en företagares vardag och med det goda samtalet får ökad förståelse för varandra, till glädje och nytta för alla, beskriver Ingrid Ohlsson.

Det är viktigt att samtal sker kontinuerligt mellan småföretagare och politiker så att beslutsfattare får veta hur verkligheten faktiskt ser ut för en liten företagare. Hur mycket tid de egentligen får lägga på orimliga uppgiftskrav, avgifter och skatter, som istället skulle kunna gå till att förbättra och säkerställa företagets fortlevnad för framtiden.

En lärdom av Attitydresan är att framgångsrika och välmående kommuner målmedvetet jobbat med att med regelbundenhet samtala och träffa kommunens småföretagare. Det visar att småföretagen är den jobbmotor som håller Sveriges samtliga kommuner under armarna.

Landets mikro- och småföretagare utgör 99,4 procent av det svenska näringslivets företag. De är helt enkelt landets finansiella och sociala ryggrad. Småföretagare vågar ta risker, hålla landsbygden vid liv, ge liv åt stadsområden, skapa nya innovationer, bidra till det lokala föreningslivet, skapa tillväxt och bidra starkt till vår höga välfärd.

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem