Bluffakturor ett stort problem för småföretagare

Sedan 2017 går utskick av falska fakturor under brottsrubriceringen grovt fodringsbedrägeri och kan ge upp till sex års fängelse. Trots det kommer juristen Casandra Christiansen varje vecka i kontakt med småföretagare som utsatts för utpressningsförsöket.

– Små bolag blir negativt påverkade om man skickar in en skuld till kronofogden. Detta utnyttjas av vissa aktörer, säger Casandra Christiansen.

I egenskap av juridiskt sakkunnig på Småföretagarnas Riksförbund svarar Casandra Christiansen varje vecka på egenföretagares frågor. Minst en gång i veckan hör småföretagare av sig och berättar att de har tagit emot fakturor för produkter eller tjänster som de inte har beställt, och ibland till och med uttryckligen tackat nej till. För att bestrida en faktura krävs tid och kunskap, vilket många småföretagare saknar. I många fall känner sig de utsatta sig tvingade att betala fakturan.

– Skulderna kan uppgå till 23 000 kronor innan det kan bli en rättsprocess där du får hjälp av ditt försäkringsbolag. Innan dess är du väldigt utsatt som egenföretagare. Om en skuld registreras hos kronofogden kan du nekas att ta lån och få småföretagare vet hur de ska gå tillväga för att få till en rättelse, säger Casandra Christiansen som själv har erfarenhet av att driva eget företag.

Storföretag utnyttjar sin styrka

Casandra Christiansen säger att det bästa sättet att skydda sig är att alltid be att få ett skriftligt avtal skickat till sig och helst undvika muntliga avtal över huvud taget, särskilt om det är en främmande person som kontaktar dig via telefon. Ett annat problem som många företagare upplever är att de inte får betalt för de korrekta fakturor som de själva skickar ut.

– Ofta utnyttjar större företag sin finansiella styrka för att utpressa mindre bolag på olika sätt. Eftersom småföretagare sällan har möjlighet att klara dig en längre tid utan intäkter eller har tid att driva en rättprocess vid sidan av verksamheten går många med på att få mindre betalt än vad som var avtalat, säger Casandra Christiansen.

Våga be om råd

Casandra Christiansen uppmanar egenföretagare att bli medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund och använda sina tre fria frågor varje år. Enligt henne är det många som inte utnyttjar dessa. Frågorna kan handla om vad som helst relaterat till egenföretagande.

– Kunskap är bästa sättet att undvika att bli utnyttjad, både av bluffbolag som skickar falska fakturor och av stora företag som vägrar betala för sig. Våga lyfta luren och fråga oss, så vägleder vi rätt. Kunskap är makt, avslutar Casandra Christiansen.

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem