Press - Småföretagarnas Riksförbund

Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Få företag drivs idag av den yngre generationen och det är framför allt ett växande problem på glesbygden. Enligt statistik från SCB är det vanligare att pensionärer driver företag, än personer under 30. – Det finns en tydlig svacka bland egenföretagare i sina mest produktiva år, vilket troligen beror på bristen av trygga villkor, säger Lars Strömberg från Småföretagarna.

Läs mer »

En sönderdopad arbetsmarknad

Den bästa lösningen för att skapa arbetstillfällen är att minska på regelverken och sänka skatten så att det blir enklare att anställa. Då skapas fler jobb. Budskapet tycks ha gått fram men istället för generella reformer som sänker företagens kostnader att anställa förlitar sig politikerna på en annan lösning: att sänka kostnaden för vissa jobb genom skattesubventionerade anställningar.

Läs mer »

Företag behöver yngre förmågor för att överleva

Sverige är ett av de länder i EU med flest företag som ägs utav pensionärer. Dessa företag löper stor risk att stå utan ägare och tvingas lägga ner om ingen tar över. Samtidigt syns ett minskat intresse hos unga att driva företag. Ghassan Ghaziri från Småföretagarna reflekterar över hur de ska locka fler yngre förmågor in i företagandet.

Läs mer »

76 procent av småföretagen kan tänka sig att ta emot lärlingar

76 procent av Småföretagarnas medlemmar visar intresse av att ta emot lärlingar. Med försiktiga antaganden utifrån undersökningen visar det sig att nära 36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen. Ett fungerande lärlingssystem skulle alltså bana väg för ett stort antal personer att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer »

Glesbygdskommuner får svårare att överleva

Det blir allt svårare för glesbebodda kommuner att skapa tillväxt. De är mer utsatta för pensionsavgångar och förlorar mycket av den yngre kompetensen till storstäder.
Skatteutjämningssystemet lyckas tyvärr inte jämna ut skillnaderna mellan kommunerna.

Läs mer »

Oroväckande antal äldre företagare på marknaden

Flertalet svenska små- och medelstora företag drivs av en äldre generation. De skjuter ofta upp sin pension på grund av rädslan att företaget inte ska överleva eller av personliga ekonomiska skäl.
– Många företagare tänker att de ska sätta av pengar till pensionen, men plötsligt har det gått 30 år. I sämre tider prioriterar man inte sin lön och det speglar sig i pensionsbrevet.

Läs mer »

Småföretagare = fattigpensionär?

Företagarna i Sverige blir äldre, en oroväckande stor andel. Bland de som förvärvsarbetar är sju procent egna företagare. Bland de i åldrarna 65 till 74 år som jobbar, är däremot över 40 procent egna företagare. Hur kommer det sig att så många av företagarna är äldre?
Är det så att äldre som driver företag gör det för att ”ha något att göra” eller p.g.a. att pensionen inte räcker till?

Läs mer »

Pensionärer är de företagare som håller landsbygden vid liv

De äldre företagarna är Sveriges bortglömda vardagshjältar. Det är personer som ofta fortsätter att arbeta många år efter att deras jämnåriga har börjat pensionera sig. De äldre företagarna erbjuder nödvändiga tjänster, skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteintäkter. Samtidigt är det oroväckande att yngre talanger inte tar över de verksamheter som de äldre företagarna har byggt upp.

Läs mer »

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.