Press - Småföretagarnas Riksförbund

Glesbygdskommuner får svårare att överleva

Det blir allt svårare för glesbebodda kommuner att skapa tillväxt. De är mer utsatta för pensionsavgångar och förlorar mycket av den yngre kompetensen till storstäder.
Skatteutjämningssystemet lyckas tyvärr inte jämna ut skillnaderna mellan kommunerna.

Läs mer »

Oroväckande antal äldre företagare på marknaden

Flertalet svenska små- och medelstora företag drivs av en äldre generation. De skjuter ofta upp sin pension på grund av rädslan att företaget inte ska överleva eller av personliga ekonomiska skäl.
– Många företagare tänker att de ska sätta av pengar till pensionen, men plötsligt har det gått 30 år. I sämre tider prioriterar man inte sin lön och det speglar sig i pensionsbrevet.

Läs mer »

Småföretagare = fattigpensionär?

Företagarna i Sverige blir äldre, en oroväckande stor andel. Bland de som förvärvsarbetar är sju procent egna företagare. Bland de i åldrarna 65 till 74 år som jobbar, är däremot över 40 procent egna företagare. Hur kommer det sig att så många av företagarna är äldre?
Är det så att äldre som driver företag gör det för att ”ha något att göra” eller p.g.a. att pensionen inte räcker till?

Läs mer »

Pensionärer är de företagare som håller landsbygden vid liv

De äldre företagarna är Sveriges bortglömda vardagshjältar. Det är personer som ofta fortsätter att arbeta många år efter att deras jämnåriga har börjat pensionera sig. De äldre företagarna erbjuder nödvändiga tjänster, skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteintäkter. Samtidigt är det oroväckande att yngre talanger inte tar över de verksamheter som de äldre företagarna har byggt upp.

Läs mer »

Kom igen Alliansen, var den vuxna i rummet!

Regeringens budgetförslag innehåller en orättvis dold skattehöjning i arbetsgivaravgiften. 2 miljarder går till staten och inget till arbetsgivarna. Alliansen har nu möjlighet att vara den vuxna i rummet som säkerställer att skålen med arbetsgivaravgifter fördelas rättvist genom att sänka arbetsgivaravgiften till 30,52% i budgeten för 2019.

Läs mer »

När behovet är som störst – är viljan som lägst

Småföretagarna vädjar till samtliga partiledare att visa ett tydligt ledarskap till gagn för landet och inte enbart för sitt enskilda parti. Genom att förbättra förutsättningarna för landets närmre en miljon småföretagare skapas den dynamik och utveckling som krävs för att varje kommun och varje ort i landet ska kunna bibehålla konkurrenskraft och arbetstillfällen även vid en konjunkturnedgång.

Läs mer »

Ladorna är tomma i regelbudgeten

Regelkrånglet ökar i en alldeles för hög takt och är alldeles för administrativt kostsamt för landets småföretagare. Därför föreslår Småföretagarnas Riksförbund att det Införs en s.k. regelbudget. Vilket innebär att varje ny regel måste ”bekostas” av att en annan regel tas bort

Läs mer »

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.