Press - Småföretagarnas Riksförbund

Vill de verkligen ha nya företag i Sverige och Europa?

Småföretagarnas Riksförbund har blivit inbjudna av EU-kommissionen för att på ett seminarium diskutera hur EU ska skapa förutsättningar för SME att bidra till att stärka Europas näringsliv. EU’s budget för 2019 uppgick till ca 148 miljarder euro. 45 % av utgifterna är tillägnad utgiftsområdet ”smart tillväxt för alla” och 39 % till ”Hållbar tillväxt: naturresurser”. Men hur smart är systemet?

Läs mer »

Småföretagare i kläm när nya regelverk införs

Det införs ständigt nya lagar och regler som företagare måste förhålla sig till och applicera på sina verksamheter. För stora bolag är det sällan ett problem, men för småföretagare kan det innebära dyra komplikationer.
– För en företagare som sköter all sin verksamhet själv kan nya regler bli både kostsamt och vara extremt tidskrävande.

Läs mer »

Småföretagare vs. Skatteverket – Ett ojämnt styrkeförhållande med dyra konsekvenser

Att navigera bland lagar och regler kan som småföretagare vara mycket svårt. Många regler överlappar och direkt motsäger varandra, och ofta vet inte ens Skatteverkets egna handläggare hur reglerna ska implementeras. De komplicerade reglerna blir svåra att följa och kan kosta stora summor om något blir fel. En del regler som införs av en myndighet strider rent av mot andra myndigheters regelverk.

Läs mer »

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Marginalen Bank och Småföretagarnas Riksförbund gör nu gemensam sak för att stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Genom ett nyetablerat samarbete erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar fördelaktiga lånevillkor med bland annat kraftigt sänkta borgensåtaganden för att minska den personliga risken för låntagarna.

Läs mer »

Du som småföretagare kan smitta dina närstående

Enligt Småföretagarnas Riksförbund, präglas lagstiftningen av en negativ attityd gentemot företagare. Som småföretagare kan du smitta dina närstående. Definitionen av närstående är allt från barn och föräldrar till före detta sambo. Om denne skulle missköta sin näringsverksamhet och få näringsförbud upp till fem år efter att ni har flyttat isär, kan även du drabbas av näringsförbud.

Läs mer »

Bluffakturor ett stort problem för småföretagare

Sedan 2017 går utskick av falska fakturor under brottsrubriceringen grovt fodringsbedrägeri och kan ge upp till sex års fängelse. Trots det kommer juristen Casandra Christiansen varje vecka i kontakt med småföretagare som utsatts för utpressningsförsöket.
– Små bolag blir negativt påverkade om man skickar in en skuld till kronofogden. Detta utnyttjas av vissa aktörer, säger Casandra.

Läs mer »

Först år 2112 kommer företagare ha lika avkopplande sommar som anställda

​Sommaren är en tid för återhämtning och vila. Men de som driver eget har svårt att koppla bort jobbet. Medan företagare garanterar betald semester för sina anställda har de själva inte samma lyx. I genomsnitt arbetar de som driver egna företag 6 timmar mer än anställda varje vecka under juni månad. I juli arbetar företagare 7 timmar mer per vecka, motsvarande en arbetsdag.

Läs mer »

Sveriges småföretagare – vår nya företagsamma arbetarklass!

En ny rapport från Småföretagarna visar att det är 350 000 personer som kan räknas som ”företagsamma”. Utan småföretagare stannar Sverige och det är en tickande bomb för svensk välfärd om antalet fortsätter minska. Krångliga regler, högt skattetryck och ett socialt skyddsnät med stora hål hindrar viljan att ta steget att bli företagare. Det måste till en attitydförändring och det måste ske nu.

Läs mer »

Offentlig upphandling – Se småföretagen som den viktigaste kunden

Småföretags delaktighet i offentlig upphandling ligger stadigt på en alltför låg och sjunkande nivå. Många skulle vilja delta, men få väljer detta på grund av komplicerade upphandlingsprocesser och orimligt många detaljkrav från beställaren. Det behövs en radikal förändring där upphandlande myndigheter bryter sin monopol-logik till förmån för en betydligt attraktivare konkurrens-logik.

Läs mer »

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem