Press - Småföretagarnas Riksförbund

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Ett nytt beslut om mervärdesskatt för konsulter leder till att en patient hos en tandhygienist, som gör uppdrag åt en tandläkare, kan få betala 25% mer än den som går till en tandhygienist som är anställd. Detta medför osund konkurrens och att småföretagande tandhygienister i glesbygden lägger ner sin verksamhet så att tandvården både försämras och fördyras i stora delar av landet.

Läs mer »

Anpassa sjukförsäkringar till företagare

​Trots regeringens ambitioner att utöka RUT begränsas kvinnors möjligheter till företagande i Sverige. En anledning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem utformats så att de framförallt är anpassade för anställda snarare än för företagare. Kvinnor drar sig för att satsa på företagande, eftersom de i större utsträckning än män använder socialförsäkringarna.

Läs mer »

Anpassa sjukförsäkringar till företagare

​Trots regeringens ambitioner att utöka RUT begränsas kvinnors möjligheter till företagande i Sverige. En anledning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem utformats så att de framförallt är anpassade för anställda snarare än för företagare. Kvinnor drar sig för att satsa på företagande, eftersom de i större utsträckning än män använder socialförsäkringarna.

Läs mer »

Företagare är positiva till att lära upp lärlingar

Bredare kompetens, ökad integration och fler arbetsmöjligheter för unga, utrikesfödda och/eller de som behöver byta yrke – fördelarna med ett lärlingsprogram är många. Erik Sjölander, vice ordförande och näringspolitiskt ansvarig i Småföretagarna, tror stenhårt på att införa ett större lärlingsprogram, inriktat på mindre och mellanstora företag, i Sverige.

Läs mer »

Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

En anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Småföretagarnas Riksförbund hävdar att det billigaste och effektivaste åtgärden skulle vara att ta bort båda veckorna i sjuklöneansvaret och att göra det i första hand för företag med upp till 10 anställda.

Läs mer »

Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Få företag drivs idag av den yngre generationen och det är framför allt ett växande problem på glesbygden. Enligt statistik från SCB är det vanligare att pensionärer driver företag, än personer under 30. – Det finns en tydlig svacka bland egenföretagare i sina mest produktiva år, vilket troligen beror på bristen av trygga villkor, säger Lars Strömberg från Småföretagarna.

Läs mer »

En sönderdopad arbetsmarknad

Den bästa lösningen för att skapa arbetstillfällen är att minska på regelverken och sänka skatten så att det blir enklare att anställa. Då skapas fler jobb. Budskapet tycks ha gått fram men istället för generella reformer som sänker företagens kostnader att anställa förlitar sig politikerna på en annan lösning: att sänka kostnaden för vissa jobb genom skattesubventionerade anställningar.

Läs mer »

Företag behöver yngre förmågor för att överleva

Sverige är ett av de länder i EU med flest företag som ägs utav pensionärer. Dessa företag löper stor risk att stå utan ägare och tvingas lägga ner om ingen tar över. Samtidigt syns ett minskat intresse hos unga att driva företag. Ghassan Ghaziri från Småföretagarna reflekterar över hur de ska locka fler yngre förmågor in i företagandet.

Läs mer »

76 procent av småföretagen kan tänka sig att ta emot lärlingar

76 procent av Småföretagarnas medlemmar visar intresse av att ta emot lärlingar. Med försiktiga antaganden utifrån undersökningen visar det sig att nära 36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen. Ett fungerande lärlingssystem skulle alltså bana väg för ett stort antal personer att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer »

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem