Press - Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund satte stopp för en sänkning av gränsen för revisionsplikt

Småföretagarnas Riksförbund reagerade kraftigt på en rapport från Riksrevisionen som föreslog ett återinförande av revisionsplikten för små aktiebolag. För att väcka debatt i frågan samlade Småföretagarnas Riksförbund näringslivets aktörer i ett mycket välbesökt riksdagsseminarium vilket nu lett till att regeringen fattat det kloka beslutet att inte följa Riksrevisionens rekommendationer.

Läs mer »

Regeringen sansar sig kring miljözoner

Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund, ger en eloge till Socialdemokraterna för att de lyssnat och för att de nu inser det orimliga med ett dieselförbud i Stockholms innerstad 2020. Givetvis ska vi vara måna om miljön och ha ett hållbart samhälle men småföretagare måste få en rimlig chans att kunna byta bil inom rimlig tid på ett kostnadseffektivt och fungerande sätt.

Läs mer »

Byråkratins djungel – snårig för både småföretagare och tjänstemän

En svensk småföretagare måste navigera genom en byråkratisk djungel av regler, lagar och förordningar. Förutom att våra 290 kommuner ska övervaka och kontrollera de svenska företagarna, så måste dessa även förhålla sig till 22 myndigheter. I vissa fall överlappar myndigheternas och kommunernas tillsyn vilket innebär att en produkt som godkänts av en byråkrat förbjuds av en annan.

Läs mer »

Du gamla, du friska

​Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Småföretagarnas Riksförbund vill en dag som denna visa på den ojämställdhet som finns mellan kvinnors och mäns företagande och ge politikerna två konkreta förslag som skulle främja jämställdheten, förbättra folkhälsan och öka kvinnors företagande.

Läs mer »

Företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp

11 procent av Sveriges företagare tillhör gruppen med riktigt låga inkomster, alltså hushåll vars inkomster är hälften eller mindre än det genomsnittliga hushållets. Bland tjänstemän har bara 1 procent så låga inkomster och bland arbetare bara 3 procent. De som driver eget är alltså Sveriges ”arbetande fattiga”. Det vore bra om politiken fick förståelse för företagens vardag.

Läs mer »

7 framgångstips till norrlandskommunerna

Fram till år 2020 ska regeringen dela ut 70 miljoner kronor årligen till kommuner i norra Sverige. Pengarna är till för att att utveckla det lokala företagsklimatet. Det finns en stor risk att riktade statsbidrag blir administrativt krångliga och ger liten effekt. Därför vill nu Småföretagarnas Riksförbund ge kommunerna 7 konkreta tips för att nå ett lyckat resultat.

Läs mer »

Siffror om företagande överraskade

Småföretagarnas Riksförbund talade på Centerns Kommundagar och presenterade den dystra sanningen att endast ett av fyra företag drivs av en kvinna, en siffra som förvånade den stora publiken.

Läs mer »

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.