Press - Småföretagarnas Riksförbund

Ny rapport om företagsamhet i glesbebodda kommuner

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner. Rapporten studerar länken mellan företagsamhet och nivån av arbetslöshet i samtliga 136 glesbefolkade kommuner som finns i Sverige. Särskilt fokus läggs på arbetslöshet bland utrikesfödda personer samt bland unga.

Läs mer »

Ny rapport om företagsamhet i glesbebodda kommuner

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner. Rapporten studerar länken mellan företagsamhet och nivån av arbetslöshet i samtliga 136 glesbefolkade kommuner som finns i Sverige. Särskilt fokus läggs på arbetslöshet bland utrikesfödda personer samt bland unga.

Läs mer »

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Ett nytt beslut om mervärdesskatt för konsulter leder till att en patient hos en tandhygienist, som gör uppdrag åt en tandläkare, kan få betala 25% mer än den som går till en tandhygienist som är anställd. Detta medför osund konkurrens och att småföretagande tandhygienister i glesbygden lägger ner sin verksamhet så att tandvården både försämras och fördyras i stora delar av landet.

Läs mer »

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Ett nytt beslut om mervärdesskatt för konsulter leder till att en patient hos en tandhygienist, som gör uppdrag åt en tandläkare, kan få betala 25% mer än den som går till en tandhygienist som är anställd. Detta medför osund konkurrens och att småföretagande tandhygienister i glesbygden lägger ner sin verksamhet så att tandvården både försämras och fördyras i stora delar av landet.

Läs mer »

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Ett nytt beslut om mervärdesskatt för konsulter leder till att en patient hos en tandhygienist, som gör uppdrag åt en tandläkare, kan få betala 25% mer än den som går till en tandhygienist som är anställd. Detta medför osund konkurrens och att småföretagande tandhygienister i glesbygden lägger ner sin verksamhet så att tandvården både försämras och fördyras i stora delar av landet.

Läs mer »

Anpassa sjukförsäkringar till företagare

​Trots regeringens ambitioner att utöka RUT begränsas kvinnors möjligheter till företagande i Sverige. En anledning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem utformats så att de framförallt är anpassade för anställda snarare än för företagare. Kvinnor drar sig för att satsa på företagande, eftersom de i större utsträckning än män använder socialförsäkringarna.

Läs mer »

Anpassa sjukförsäkringar till företagare

​Trots regeringens ambitioner att utöka RUT begränsas kvinnors möjligheter till företagande i Sverige. En anledning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem utformats så att de framförallt är anpassade för anställda snarare än för företagare. Kvinnor drar sig för att satsa på företagande, eftersom de i större utsträckning än män använder socialförsäkringarna.

Läs mer »

Företagare är positiva till att lära upp lärlingar

Bredare kompetens, ökad integration och fler arbetsmöjligheter för unga, utrikesfödda och/eller de som behöver byta yrke – fördelarna med ett lärlingsprogram är många. Erik Sjölander, vice ordförande och näringspolitiskt ansvarig i Småföretagarna, tror stenhårt på att införa ett större lärlingsprogram, inriktat på mindre och mellanstora företag, i Sverige.

Läs mer »

Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

En anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Småföretagarnas Riksförbund hävdar att det billigaste och effektivaste åtgärden skulle vara att ta bort båda veckorna i sjuklöneansvaret och att göra det i första hand för företag med upp till 10 anställda.

Läs mer »

Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Få företag drivs idag av den yngre generationen och det är framför allt ett växande problem på glesbygden. Enligt statistik från SCB är det vanligare att pensionärer driver företag, än personer under 30. – Det finns en tydlig svacka bland egenföretagare i sina mest produktiva år, vilket troligen beror på bristen av trygga villkor, säger Lars Strömberg från Småföretagarna.

Läs mer »

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem