Anställning

Anställning

Måste man ha skriftliga anställningsavtal?

SVAR: Svaret är nej. Även muntliga avtal om anställning gäller.  Kollektivavtal kan ha andra bestämmelser. Kontrollera om företaget är bundet av kollektivavtal. Vår rekommendation är dock att abg alltid använder skriftliga anställningsavtal. Anledningarna till det är många. A) LAS bygger på förutsättningen att ett anställningsavtal alltid är en tillsvidareanställning (fast anställning) OM inte annat har avtalats mellan abt och abg. Abg måste kunna bevisa att denne träffat avtal med abt om allmän visstidsanställning, provanställning, vikariat eller säsongsanställning. Utan skriftligt avtal kan det vara omöjligt. B) Inom en månad från anställningens början måste alla abg lämna en skriftlig information till abt om alla villkor som är viktiga för anställningen, t.ex. tillträdesdag, arbetsuppgifter, yrkesbeteckning, uppsägningstid, lön + andra förmåner + när utbetalning sker, arbetstid, semesterns längd och om något kollektivavtal gäller. Det är givetvis enklast att redan i anställningsavtalet skriva in detta. Anställningsavtalet bör ALLTID lämnas senast på tillträdesdagen.

Permalänk 0 0

Vad är en tillsvidareanställning?

SVAR: En anställning är alltid en tillsvidareanställning OM inte avtal träffats om tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariarat, provanställning, säsongsanställning eller anställning efter 67 år.) En tillsvidareanställning upphör genom uppsägning av abt  eller abg. Anställningen upphör efter viss uppsägningstid som framgår av LAS. Men OBS att kollektivavtal kan ha delvis andra regler.

Permalänk 0 0

Vad är en visstidsanställning?

SVAR: En visstidsanställning skiljer sig från en tillsvidareanställning på många sätt. En viss tidsanställning upphör när den avtalade anställningstiden upphör om inget annat har avtalats. En visstidsanställning upphör således inte genom uppsägning utan vid den tidpunkt som abg och abt skriftligen kommit överens om i samband med anställningen. Abg och abt får vid anställningstillfället avtala om att visstidsanställningen kan upphöra i förtid efter en uppsägning, men då gäller normalt samma regler som vid uppsägning av en tillsvidareanställning, dvs. abg måste ha saklig grund och båda parter måste tillämpa samma uppsägningstid som vid tillsvidareanställning. Om inget sådant avtal finns kan i princip ingen av parterna avbryta anställningen innan den avtalade anställningstidens utgång. Undantag från den regeln kan göras om motparten GROVT åsidosatt sina skyldigheter (samma skäl som krävs för avsked). Kontakta alltid en arbetsrättsjurist innan du beslutar om att avbryta en visstidsanställning i förtid!

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.