Om Småföretagarnas FAQ

FAQ (Frequently Asked Questions) är en samling av vanligt
förekommande frågor och svar.

Småföretagarna har slutit avtal med sakkunniga som sammanställt frågor och svar som vi vet berör dig som är småföretagare. Det kan handla om allt från bluffakturor, fordringsrätt till det sociala skyddsnätet. Den som svarar på din fråga ställs ansvarig för att svaret som getts är korrekt.

Vårt FAQ kommer kontinuerligt att uppdateras med nya frågor och svar och du som medlem är välkommen att ge oss förslag på ämnen som du vill att vi tar upp.

Nedanstående sakkunniga svarar på dina frågor:

Advokatfirman Wiggo Lindgren AB
Advokat Wiggo Lindgren är specialiserad inom allmän affärsjuridik med fastighetsrättslig anknytning och rådgivning till uppfinnare, entreprenörer och småföretagare samt därtill styrelseledamot i ett flertal aktiebolag och stiftelser.

Advokat Tomas Berggren
Tomas Berggrens område är arbetsrättsjuridik. Tomas har mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar och domstolsprocesser samt har varit chefsjurist i arbetsgivarorganisationer och i Svensk Handel. Han har även stor erfarenhet av svensk och internationell arbetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och processrätt.

NyföretagarCentrum
NyföretagarCentrum Öresund svarar på frågor som rör företagsstarten eller som är typiska för de första årens företagande. Vill du ha hjälp med din affärsplan kan du vända dig direkt till NyföretagarCentrum i din kommun för ett personligt möte. www.nyforetagarcentrum.se

Plana Juridiska AB
Plana Juridiska har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer. www.planajuridiska.se

CoachHuset
CoachHuset erbjuder professionell coachning sedan 2002. Du kan vända dig till CoachHusets coacher när du t.ex. har en konflikt, har en utmaning, är irriterad på någon, har blivit orättvist behandlad, har svårt att ta ett beslut, inte vet hur du ska agera, inte törs ta ett viktigt steg, har kört fast mm. Om du har en anställd med en personlig motgång/utmaning som du har svårt att hantera kan du även skicka den anställde till ett samtal.
www.coachhuset.se

Visma Services AB

Visma Services AB är experter inom redovisning och har en lång och bred erfarenhet av såväl nystartade verksamheter som redan etablerade. Till Visma kan du ställa frågor om allt från företagets ekonomi till hur du ska bokföra en leverantörsfaktura. www.visma.se

Maria Boborg-Trané
Maria Boborg-Trané är journalist och driver företaget MBT Media. Maria jobbar sedan flera år tillbaka med socialförsäkringsfrågor, bland annat hur det sociala skyddsnätet (sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetslöshetsförsäkring) fungerar för småföretagare.

Nina Jansdotter, entreprenör, PR-konsult och expert på sociala medier svarar på dina frågor.

Upphandlingsjuristen i Sverige AB
Upphandlingsjuristen svarar på frågor som avser hela processen av offentlig upphandling. För att vinna en offentlig upphandling krävs att anbudet är både korrekt och attraktivt utformat
www.upphandlingsjuristen.com

 

 

 

 

 

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.