Personalliggare

 

Hur fungerar egentligen Personalliggare och vad är det som gäller just för din verksamhet?

Så här svarar Skatteverket.

Personalliggare

Hur fungerar personalliggare?

SVAR: Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när.  Du måste enligt lag föra personalliggare om du bedriver verksamhet inom följande branscher:

Reglerna för hur du ska föra personalliggare varierar mellan olika branscher, men innehåll och syfte är det detsamma.

 Vad ska du anteckna i personalliggaren?

 • Av personalliggaren ska ditt företags namn och personnummer eller organisationsnummer framgå. För varje verksamhetsdag ska följande framgå:
  För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam.
 • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

För även in personal som är oavlönad (till exempel praktikanter eller släktingar) eller som du hyrt in från ett bemanningsföretag. Du ska däremot inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Du som för manuell personalligare ska göra ändringarna med beständig skrift, det vill säga med en penna vars skrift inte kan raderas.

Du kan låta någon annan föra personalliggaren i ditt ställe, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs och på rätt sätt. Du ska föra personalliggaren löpande.

Skatteverket gör besök

Skatteverket får besöka din verksamhetslokal och en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöket. Om du inte själv är där måste det finnas någon annan som kan visa upp personalliggaren.

Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete i din verksamhetslokal och byggarbetsplats. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Kontrollavgiften är 25 000 kronor om byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) inte har anmält när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Skatteverket bedömer vilka som är verksamma, men du kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om kontrollavgift om du tycker att vi bedömt fel.

Spara personalliggaren i två år

Spara personalliggaren i två år efter utgången av beskattningsåret, som oftast är detsamma som inkomståret eller räkenskapsåret. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år efter att du gjort anteckningarna.

Här kan du läsa mer om nya regler för personalliggare

Permalänk 0 0

Hur fungerar personalliggare för restaurang?

SVAR: Du som bedriver verksamhet inom restaurang, måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. ”Verksamma” är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar i din verksamhet.

En personalliggare kan föras manuellt (i bokform). Den ska då vara inbunden, och sidorna ska vara förnumrerade. Det betyder att du inte kan använda lösa papper eller exempelvis ett spiralblock. Skatteverket har tagit fram personalliggare som du kan använda.

En personalliggare kan också föras på datorn. Datorprogrammet för den elektroniska personalliggaren måste då vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. I programmet måste alla händelser loggas, så att det framgår vem som har gjort en ändring och när. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller något liknande program.

 Vad räknas som restaurang?

Som restauranger räknas också gatukök, kaféer, personalmatsalar, cateringverksamhet, centralkök samt pizzabutiker och liknande ställen där man kan hämta mat.

 Undantag från att föra personalliggare

När bara vissa personer är verksamma

Du behöver inte föra personalliggare om du har enskild näringsverksamhet eller är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och om endast du och någon eller några av följande personer arbetar i verksamheten:

 • din make eller maka
 • dina barn under 16 år
 • din sambo om ni tidigare har varit gifta med varandra eller har gemensamma barn
 • delägare (gäller endast verksamhet i handels- eller kommanditbolag).

Vid blandad verksamhet

Du behöver inte föra personalliggare om 75 procent eller mer av din omsättning kommer från någon annan verksamhet än sådan som innebär skyldighet att föra personalliggare (se ovan). Exempelvis behöver du inte föra personalliggare om du driver ett hotell som har en matsal med 25 procent eller mindre av den totala omsättningen.

Permalänk 0 0

Hur fungerar personalliggare för frisör?

SVAR: Du som bedriver verksamhet inom hårvård måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när.  ”Verksamma” är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar i din verksamhet.

En personalliggare kan föras manuellt (i bokform). Den ska då vara inbunden, och sidorna ska vara förnumrerade. Det betyder att du inte kan använda lösa papper eller exempelvis ett spiralblock. Skatteverket har tagit fram personalliggare som du kan använda.

En personalliggare kan också föras på datorn. Datorprogrammet för den elektroniska personalliggaren måste då vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. I programmet måste alla händelser loggas, så att det framgår vem som har gjort en ändring och när. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller något liknande program.

Vad räknas som frisörverksamhet?

Med frisörverksamhet avses hårvård.

 Undantag från att föra personalliggare

När bara vissa personer är verksamma

Du behöver inte föra personalliggare om du har enskild näringsverksamhet eller är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och om endast du och någon eller några av följande personer arbetar i verksamheten:

 • din make eller maka
 • dina barn under 16 år
 • din sambo om tidigare varit gifta och/eller har gemensamma barn
 • delägare (gäller endast verksamhet i handels- eller kommanditbolag).

Vid blandad verksamhet

Du behöver inte föra personalliggare om 75 procent eller mer av din omsättning kommer från någon annan verksamhet än sådan som innebär skyldighet att föra personalliggare (se ovan). Exempelvis behöver du inte föra personalliggare om du driver ett hotell som har en matsal med 25 procent eller mindre av den totala omsättningen.

När du hyr ut stolar i en frisersalong

Om du har en frisersalong och hyr ut stolar till andra som har godkännande för F‑skatt behöver du inte anteckna dem i din personalliggare.

Permalänk 0 0

Hur fungerar personalliggare för tvätteri?

SVAR: Du som bedriver verksamhet inom tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. ”Verksamma” är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar i din verksamhet.

En personalliggare kan föras manuellt (i bokform). Den ska då vara inbunden, och sidorna ska vara förnumrerade. Det betyder att du inte kan använda lösa papper eller exempelvis ett spiralblock. Skatteverket har tagit fram personalliggare som du kan använda.

En personalliggare kan också föras på datorn. Datorprogrammet för den elektroniska personalliggaren måste då vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. I programmet måste alla händelser loggas, så att det framgår vem som har gjort en ändring och när. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller något liknande program.

 Vad räknas som tvätteriverksamhet?

Med tvätteriverksamhet avses rengöring av textilier eller jämförbara material samt uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier i samband med sådan verksamhet.

Undantag från att föra personalliggare

När bara vissa personer är verksamma

Du behöver inte föra personalliggare om du har enskild näringsverksamhet eller är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och om endast du och någon eller några av följande personer arbetar i verksamheten:

 • din make eller maka
 • dina barn under 16 år
 • din sambo om tidigare varit gifta och/eller har gemensamma barn
 • delägare (gäller endast verksamhet i handels- eller kommanditbolag).

Vid blandad verksamhet

Du behöver inte föra personalliggare om 75 procent eller mer av din omsättning kommer från någon annan verksamhet än sådan som innebär skyldighet att föra personalliggare (se ovan). Exempelvis behöver du inte föra personalliggare om du driver ett hotell som har en matsal med 25 procent eller mindre av den totala omsättningen.

Permalänk 0 0

Hur fungerar personalliggare i byggbranschen?

SVAR: Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.  Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

Läs mer om:

Byggherrens skyldigheter

Entreprenörens skyldigheter

Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen 

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.