Redovisning

 

VISMA_faqVisma Services AB
Visma Services AB är experter inom redovisning och har en lång och bred erfarenhet av såväl nystartade verksamheter som redan etablerade.

 

Redovisning

Hur beräknar jag traktamente inom Sverige?

SVAR: Skattefritt traktamente med 220 kr/ hela dagar. Nattraktamente 110 kr/natt

Kravet är att tjänsteresan är utanför vanliga verksamhetsorten och medfört övernattning. Längre än 50 km från tjänstestället och hemmet. Resan skall påbörjas före kl 12, och avslutas hemresedagen efter kl 19. Då gäller helt traktamente.

Permalänk 0 0

Vilka regler gäller för en förenklad faktura?

SVAR: Fakturabeloppet får inte överstiga 4000 kr inkl. moms.

Följande uppgifter skall framgå:

  • Datum
  • Information om säljaren
  • Typ av varor eller tjänster
  • Momsbeloppet och momssats

Permalänk 0 0

Vad är en periodiseringsfond?

SVAR: Periodiseringsfond innebär att bolag har rätt att skjuta skatten framför sig och kan jämna ut resultat mellan olika räkenskapsår. Enskilda näringsidkare har rätt att sätta av 30 % av årets skattepliktiga inkomst till periodiseringsfond. För AB gäller 25 % av den skattepliktiga inkomsten.

Avsättning till periodiseringsfond skall återföras senast efter 6 år. Det går således att totalt använda 6 p-fonder samtidigt.

Permalänk 0 0

Hur mycket får jag ta som skattefri milersättning ur mitt företag vid användning av privat bil?

SVAR: När man använder privat bil i företaget får man 18:50kr i skattefri ersättning per körd mil.  Man måste föra en körjournal som styrker den utbetalda ersättningen.

Permalänk 0 0

Hur bokför jag egna uttag från min Enskilda firma?

SVAR: Pengarna går ut från Banken konto 1930 kredit och konto egna uttag 2013 debet.

Permalänk 0 0

Kan jag få avdrag för mitt träningskort i min enskilda firma?

SVAR: Ersättning för gymkort får inte göras av ägaren till en enskild firma.

Permalänk 0 0

Hur bokför jag inbetalning från min kund?

SVAR: Konto 1930 debet och konto kundfordring 1510 kredit.

Permalänk 0 0

Vilken lön ska jag ta ut per månad för att slippa statlig inkomstskatt?

SVAR: Årslön som överstiger 443 300 år 2015 läggs det på 20 % i statlig inkomstskatt. Tar du 36900kr i månadslön hamnar du under gränsen.

Permalänk 0 0

Kan jag använda pengarna till Aktiekapitalet i mitt nystartade företag?

SVAR: Ja, du kan använda pengarna till inköp av tillgångar som kommer finnas kvar i bolaget. Tänk bara på att det egna kapitalet ska vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Permalänk 0 0

Vad är skatten på vinsten i mitt Aktiebolag?

SVAR: Bolagsskatten för aktiebolag är fr.o.m. 2013-01-01 22 %.

Permalänk 0 0

Vem är bokföringsskyldig?

SVAR: Alla företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Dessutom är alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (liksom vissa stiftelser och ideella föreningar) alltid bokföringsskyldiga även när de inte bedriver näringsverksamhet.  Ett företags bokföring utgörs av verifikationer, löpande bokföring, årsbokslut eller årsredovisning.

Permalänk 0 0

Vem är det som har ansvar för bokföringen?

SVAR: Om du har enskild firma är det du som företagare som har hela ansvaret. I ett företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har ansvaret.

Permalänk 0 0

Kan jag ha anställda i min enskilda firma?

SVAR: Ja, men det krävs att du först registrerar dig som arbetsgivare hos skatteverket.

Permalänk 0 0

Kan jag dela vinsten med någon i min Enskilda firma?

SVAR: Om du driver företaget med make, maka och sambo med gemensamma barn kan du dela vinsten med denne.

Permalänk 0 0

Kan jag ha olika verksamheter i mitt företag?

SVAR: Ja, men du måste uppge de olika verksamheterna när du fyller i ansökan om F-skatt.

Permalänk 0 0

Vad menas med kontantmetoden?

SVAR: Om du använder kontantmetoden bokförs inte fakturorna när du skickar dem till kunden eller när du själv tar emot fakturor, de bokförs först när de betalas. Det är bara vid bokslutsdagen som ännu ej betalda fakturor tas med i bokföringen.

Permalänk 0 0

Jag ska starta upp en enskild firma, behöver jag ha en revisor?

SVAR:  Nej i det allra flesta fall finns inget krav på revisor som granskar verksamheten.

Permalänk 0 0

Vad är skattekonto i mitt Aktiebolag?

SVAR: Alla som ska redovisa någon typ av skatt eller avgift till skatteverket har ett skattekonto. De uppgifter du ska lämna under månaden för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas i en gemensam skattedeklaration. Denna skattedeklaration med din preliminära F-skatt ska betalas in till skattekontot för månaden.

Permalänk 0 0

Var hittar jag mitt skattekonto i bokföringen?

SVAR: Det är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter, kallad skattekonto.

Permalänk 0 0

Har jag personligt ekonomiskt ansvar i en enskild firma?

SVAR: Ja, i en enskild firma har du obegränsat personligt ansvar. Det betyder att du får betala företagets skulder med dina privata pengar om pengarna i företaget inte räcker till.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.