Starta eget

nfc_faq

 

NyföretagarCentrum Öresund svarar här på frågor som rör uppstarten av ett företag eller som är typiska för de första årens företagande.

 

Starta eget

Hur lång tid tar det att starta företag?

SVAR: Du kan starta ditt företag redan idag men för att registrera ett bolag krävs det att du ansöker om att få starta ett bolag hos bolagsverket. Det tar någon vecka (2-6) som regel innan allt är klart. Men du kan under tiden bedriva din verksamhet ändå under förutsättning att du sköter det i enlighet med lagar och regler som gäller för företagsformen du väljer att ansöka om.

Det vill säga att du måste sköta bokföring och dylikt på samma sätt som om du redan hade bolaget i gång. Dock är det så klart enklast om man kan vänta till man verkligen startat bolaget för att undvika eventuella frågetecken från skattemyndigheten och kunder. Är det viktigt att komma igång snabbt kan du istället köpa ett färdigt bolag. Det finns företag som registrerar bolag och lägger på “lager” så att du snabbare kan få igång ett bolag och dessutom få hjälp med all registrering mm. Dessa typer av bolag går under benämningen “lagerbolag” men har inget att göra med lager verksamhet! Det är bara en benämning på företeelsen att man kan köpa ett färdigt bolag (AB) som sagt. Detta brukar kosta ca 10.000kr och då får du hjälp att byta namn till det du vill ha o.s.v.

Har du tid att vänta någon vecka så sparar du alltså dessa pengar men får göra arbetat själv. Enklast är att göra det via Verksamt.se där finns all information och du kan logga in och registrera dig direkt med ett bankID.
Viktigt att tänka på vilken bolagsform du ska välja. Enskild firma och Handelsbolag är lite annorlunda men du får ändå räkna med att det kan ta någon vecka att få allt klart.

Permalänk 0 0

Vad kostar det att starta företag?

SVAR: Kostnaden varierar beroende på bolagsform;

  • Aktiebolag (AB) kostar ca 1.900 kr via Verksamt.se och 2.200 kr via blankett samt ca 10.000 kr via ombud. Du måste också ha 50.000kr i aktiekapital (det är företagets pengar och alltså inte en avgift men dessa måste finnas på ett konto i företagets namn när du startar)
  • Handelsbolag kostar ca 900 kr via verksamt.se och 1.200 kr via blankett. Ingen insats krävs.
  • Enskild firma kostar inget om du inte vill registrera dit företags namn utan du ansöker bara om FA-skatt d.v.s. skatt för anställning och som företagare. Vill du registrera ditt namn lokalt kostar det ca 900 kr via verksamt.se och ca 1.200 kr via blankett.
  • Ekonomisk förening kostar ca 1.100 kr via verksamt.se och ca 1.400 kr via blankett.

Permalänk 0 0

Kan jag starta företag om jag har en anställning?

SVAR: Ja om du inte har ett anställningsavtal som hindrar det så kan du starta vilken bolagstyp som helst. Du måste dock tänka på att registrera dig för både företags och anställningsskatt (FA-skatt).

Du bör även fundera på hur det kan påverka din eventuella A-kassa då det kan vara svårare för en så kallad “kombinatör” (en som är anställd deltid och egen företagare deltid). Om du bara driver företaget som en hobby verksamhet vid sidan om din anställning ska detta inte påverka men det är viktigt att du för din egen skull kontrollerar detta.

Permalänk 0 0

Vad ska jag tänka på när jag anställer?

SVAR: Ansvar är det helt avgörande faktorn när du väljer att anställa. Plötsligt sitter du i en situation som gör att du har ansvar för andras inkomst, pension och ledighet. Det är som regel en intressant uppgift men den ställe också krav på dig som arbetsgivare. Du måste anmäla till Skattemyndigheten att du har anställda och därefter löpande lämna information till dem om lön, skatt etc.

Du måste teckna försäkringar som skyddar både dig och de anställda. Pension och eventuell facklig anslutning är också viktigt att fundera på och hantera.

När du ska anställa brukar det vara viktigt att hitta någon som kompletterar dig så att du kan få ut mer av Ert samarbete och göra ditt företag ännu bättre. Tänk därför noga igenom alla delar av verksamheten och var du behöver hjälp. 

Anställning av personal innebär stora kostnader och därför bör du överväga noga om det är bästa alternativet till det du behöver hjälp med. Kanske är det bättre att hyra in personal under en period för att testa. Så innan du anställer är det viktigt att du räknar på det så att du verkligen har råd. En schablon som man ofta använder är lönen före skatt gånger 1,44. Då får du ut ungefär vad den anställde kommer att kosta dig. I detta inkluderas semesterersättning, sociala avgifter etc. Ger du en lön på 20.000 kr så får den anställde ut ca 14.000 kr och du kommer att betala ca 28.800 kr per månad för hen.

Alternativet är som sagt att du under en period hyr in personal istället och då kostar det betydligt mer men du slipper risken med att ha rekryterat fel och du slipper bekymmer med sjukdom etc liksom all administration. Det kan dock kosta upp till det dubbla så där får man bedöma risken jämfört med det praktiska.

Anställningsform är också en viktig del när du anställer och där måste du se vilket som är bäst för dig som företagare och sedan se om du kan få någon att acceptera detta. Det blir en process som du måste vara beredd på eftersom anställning är ett mycket stort åtagande. Med anställningsform menas exempelvis timanställning, fast anställning etc. Du kan läsa mer om detta på verksamt.se.

Rätt person – hur vet man det?

Viktigast av allt är att du vet vem du behöver d.v.s. att du gjort en bra profil på exakt vad du söker. Kravprofilen gör att du direkt kan utesluta vissa och fokusera på några få.

Glöm inte att det finns många andra sätt än att söka via Arbetsförmedlingen. De flesta anställda plockas från andra företag direkt eller genom kontakter.

Intervjua kandidaterna flera gånger det tjänar Ni båda på. Om personkemin är bra utgör det en bra grund för att kolla referenser. Referenser är vitala och hoppa aldrig över det oavsett hur bra kemin är. Ring och tala med referenserna.

Det är bra att ha ett färdigt avtal där lön, villkor etc redan finns så att kandidaten klart ser vad som gäller redan från början.

Ta gärna in någon som kompletterar dig inte minst på säljsidan om du inte är en stjärnsäljare själv.

Kom också ihåg att det tar tid att vara chef. Det sägs att man får räkna med att avsätta ungefär 10 % av en heltid till att sköta en anställd då det är mycket administrativt som måste skötas. Tid för utvecklingssamtal, arbetsledning och planering mm tar tid och du måste vara beredd på att en extra anställd inte automatiskt fördubblar företagets kapcitet.

Permalänk 0 0

Kan jag starta företag under min föräldraledighet?

SVAR: Det är inget som hindrar att man startar eget företag samtidigt som man är föräldraledig.

Det som gäller är att du inte kan ta ut hel föräldrapenning de dagar som du arbetar i företaget.

Men försäkringskassan gör ingen utredning och räknar inte ut någon inkomst av det egna företaget så länge som du är föräldraledig. Din SGI påverkas inte så länge ditt barn är under 1 år. Efter det måste du kontrollera med Försäkringskassan.

Permalänk 0 0

Vad ska jag tänka på när jag startar företag och är sambo/gift?

SVAR: Viktigt att Ni är klara med att du ska starta företag och att det kan ta mycket arbete och tid. Dessutom bör man absolut skriva ett avtal mellan sig så att din sambo inte råkar illa ut om det skulle gå snett. Även eventuella ägarandelar bör avtalas mellan Er så att det inte blir problem om Ni skulle bli oense längre fram och då separerar. Finns inga avtal kan det bli tal om del av bohag vilket är väldigt onödigt då det är lätt att få ett avtal skrivet för dessa eventuella problem hos en affärsadvokat. Det kostar som regel inte några stora summor utan du kan sannolikt få det för mellan 1000 och 3000 kr beroende på vem du vill anlita.

Permalänk 0 0

Hur funkar det med a-kassa som företagare?

SVAR: A-kassan är helt beroende på hur mycket du arbetar i ditt företag. Om du arbetar heltid fungerar det ungefär som om du var anställd. Det är dock viktigt att du tänker på att faktiskt ta ut lön eller ta upp inkomst i deklarationen så att du verkligen kvalificerar dig för ersättning. Idag ligger taket i a-kassan på runt 25.000 kr och du måste således kunna påvisa att du haft en inkomst över detta för att kunna få maximal a-kassa. Allt över det ersätts inte precis som i de övriga A-kassorna.

Är du så kallad “kombinatör” d.v.s. arbetar deltid och driver eget deltid är det svårare att idag få del av a-kassan och då rekommenderar jag dig att ta kontakt med en handläggare på a-kassan för att diskutera din situation. Du kan kontakta både Småföretagarnas Akassa och Unionens småföretagar kassa för att få mer detaljer om detta. Det är en mycket stark rekommendation att göra så i dessa fall då det som sagt är mycket mer komplicerat och du bör därför överväga riskerna och fundera på att kanske helt satsa på företaget eller tvärt om.

Permalänk 0 0

Hur marknadsför jag mig mest effektivt?

SVAR: Detta är helt omöjligt att svara på utan att veta mer om din idé och förutsättningar men de som startar i det lilla har idag en väldigt bra möjlighet att nå ut både billigt och snabbt vis så kallade sociala medier. Så sannolikt är det kanske det du ska kolla på i första hand om du har en produkt eller tjänst som riktar sig till konsumenter.

Man ska dock inte missa att mötet är absolut mest effektivt men samtidigt dyrast så som sagt beror detta väldigt mycket på verksamheten och vad det får kosta i förhållande till varje enskild affär. Säljer du maskiner till förpackningsföretag är det sannolikt bättre att söka upp potentiella kunder och boka möten med dem. Säljer du smycken on-line är sannolikt sociala medier mer effektivt.

Låt din fantasi vara med och skapa för det finns tyvärr ingen formula för rätt sätt att marknadsföra. Det finns dock kilometer av böcker om hur man kan och bör göra och vill du läsa detta bör du välja ut någon som just handlar om din bransch för det skiljer sig som sagt enormt mellan olika branscher. Var inte rädd för att synas och höras för idagens mediabrus måste du vara enormt aktiv för att någon ens skall lägga märke till dig.

Permalänk 0 0

Hur funkar det när jag köper någon annans företag?

SVAR: Det är som i alla andra affärer att man avtalar om vad som gäller men det hela är svårare att överblicka för en otränad. Det kan vara lämpligt att ta hjälp av en företagsmäklare för hjälp med värdering och avtalsskrivning.

Den enklaste varianten av övertag är egentligen det man kallar för inkråmsaffär. Det innebär egentligen att du startar ett nytt bolag som sedan köper allt inkråm i det andra företaget. Med inkråm menas allt som rör företaget utom skulder och ev. åtaganden som är skrivna mot företaget och dess ägare. Genom att göra på detta sätt undviker man eventuella risker med avtal som tecknats som du inte känner till och som sedan kan bli föremål för tvist.

När du gör en inkråmsaffär köper du således alla tillgångar i bolaget vilket inkluderar rätten att fortsätta verksamheten som vanligt men under ett nytt bolag. Vill man kan man även köpa rätten till det gamla företagsnamnet men organisations numret kommer att ändras vilket är en viktig del av denna typ av affär.  

Köp av någon annans företag kan bli väldigt komplicerat om man väljer att inte göra det som en inkråmsaffär då alla detaljer i åtaganden måste fram för att du inte ska riskera senare tvister. Vissa typer av övertag kräver att du får godkännande t.ex. av bankerna, hyrsevärdar mm.

Köp av handelsbolag är komplicerat för båda parter då lån som eventuellt följer med i en sådan affär har kvar de gamla delägarna som borgenärer vare sig de vill eller ej. Detta kan således bli en mycket otrevlig historia för säljaren efter något år men även ställa till svårigheter när man vill köpa för att bankerna helst inte vill flytta lånen till en ny ägare och friskriva den gamle. Friskrivningen är alltså en kritisk del i denna typ av affär.

Fördelen med att köpa ett befintligt företag är att det ju finns såväl kunder som leverantörer. Du får en springande start och kan fokusera på att öka kundantalet och skapa bättre affärer direkt. Du vet ungefär hur företaget går om du bara sköter det på ett likvärdigt sätt som förra ägaren. Du bör dock innan du köper försäkra dig om att det inte är så att kunderna handlar just på grund av ägaren. Det finns exempel där man kan se hur ägaren spelat en helt avgörande roll för att kunderna skulle handla och då man bytt så har det valt andra alternativ. Det är relativt enkelt att stämma av och du kan ta några stickprov bland kunderna för att se hur de ställer sig till en ny ägare innan du köper.

Lån till köp av befintlig verksamhet är som regel avsevärt mycket lättare att få jämfört med om du ska starta från noll. Det kan vara ytterligare en stor fördel med att ta över någon annans företag. Ibland kan man t.o.m. göra upp med säljaren att man avbetalar köpet på en längre period för att underlätta för dig som köpare.

Är du osäker bör du ta kontakt med en mäklare eller annan rådgivare innan du köper ett befintligt företag.

Permalänk 0 0

Hur funkar det att bli franchise-företagare?

SVAR: Definition: ”Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärsverksamhet.”

Ett företag som nyttjar franchising drar nytta av ett stort företags alla fördelar, men kan bibehålla familjeföretagets personliga prägel och service. Det innebär en kombination av den egna företagarens effektivitet och det stora företagets stordrifts fördelar.

Franchising är idag mycket vanligare än många tror. De flesta känner till att McDonald´s, Burger King, 7-Eleven, Pressbyrån, Polarn & Pyret, The Phone House m.fl. är franchiseföretag. Däremot är det kanske mindre känt att företag som till exempel IKEA, H&M, Lindex och MAX (hamburgerestauranger) också har franchisetagare.

Som Franchisetagare får du fokusera på det som är roligast d.v.s. Etablera och bibehålla kunder, ansvara för försäljning och leda personalen till framgång för din framgång.

Franchisetagare har ett nära samarbete med Franchisegivaren och du får löpande hjälp och råd från dem så att du kan utveckla din affär och dig själv samt din personal. Det är dock viktigt att förstå att du förbinder dig till ett koncept som du inte kan gå utanför. Franchise ska vara lite ensidigt i denna bemärkelse då det ju är konceptet som du vet fungerar och hur gärna man än vill göra egna anpassningar så är det inte lämpligt utan att Franchisegivaren i så fall säger till alla att göra samma sak. Det är samtidigt tryggheten i konceptet eftersom du vet att det fungerar och du vet att ingen annan kan “smutsa ner” ert gemensamma varumärke.

Kostnaderna för att starta en Franchise är väldigt olika men räkna med att du behöver ha runt 50.000 kr för att starta plus att Franchisegivaren sannolikt hjälper dig med lån för varulager etc. Därefter betalar du ofta en omsättningsavgift på runt 5 % och en marknadsavgift på ca 2 % månatligen till Franchisegivaren för dennes support och marknadsföring.

Normalt avtalar man också om att du ska lägga en viss del på egen lokal marknadsföring också och det brukar vara ungefär samma nivå på detta d.v.s. ca 2 %.

Samtliga dessa kostnader är inräknade i konceptet och det finns alltså marginaler i verksamheten för att bolaget du startar skall klara detta utan problem. Det är det som är fördelen med Franchise d.v.s. någon har tänkt till och skapat en modell som du kan ta del av. Därmed inte sagt att det på något sätt är riskfritt att starta företag bara för att man väljer att göra det som en franchisetagare. Även de kan hamna i en lågkonjunktur, etablera sig på fel plats eller få oväntad konkurrens som gör att resultatet inte blir det du förväntade dig. Var därför nog med vad det är du ska göra och tänk på att läget för din verksamhet ofta är helt avgörande för o du lyckas eller inte.  

Permalänk 0 0

Hur startar jag företag tillsammans med någon annan?

SVAR: I princip är det inga problem eller speciella regler att starta företag med någon annan. Givetvis kan du inte starta en enskild firma efterson det ju är du själv som person som utgör en enskild firma men i Aktiebolag, Handelsbolag och Ekonomisk förening kan man vara flera.

Det viktigaste är att Ni redan från början och helst innan Ni registrera ett bolag tillsammans funderar på hur Ni vill ha det och vad som kan hända i framtiden. Därefter upprättar Ni ett kompanjonsavtal som sätter reglerna för Er framtid tillsammans som företagare.

Det kan även finnas anledning att fundera på om Ni kanske ska ha vars ett bolag och helt enkelt bara samarbeta eller om det faktiskt är bättre att ha ett gemensamt.

Var noga med förberedelserna inför ett kompanjonskap så får Ni en tryggare och roliga väg till företagare.

Permalänk 0 0

Vilka försäkringar behöver jag?

SVAR: Normalt behöver du en företagsförsäkring som täcker de delar som du arbetar med vilket försäkringsbolaget ger dig pris på efter att du talat om vilken verksamhet du ska ha och vilken omfattning du beräknar att du kommer ha.

I denna företagsförsäkring ingår normalt ansvarsskydd, varulager och inventarier samt rättsskydd.

Beroende på verksamhet kan man behöva komplettera med andra typer av försäkringar så som bil, resa, ökat ansvar, brand mm

Alla företagsförsäkringar hittar du hos de normala försäkringsbolagen så som IF, Trygg Hansa, Länsförsäkringar, Solid, Folksam etc.
Har du personal måste du se till att även dessa har försäkring så att du inte riskerar att hamna i en situation där de utför något eller de råkar ut för en olycka och du inte har skydd för detta. Du bör alltid teckna en arbetsskadeförsäkring och en livförsäkring för dina anställda. För att få klarhet i hur detta fungerar bör du kontakta Fora försäkring

Permalänk 0 0

Avtal, hur funkar det?

SVAR: I Sverige har vi vad man kallar avtalsfrihet d.v.s. vi kan i princip avtala om vad som helst så länge vi båda är överens om att göra så. Det innebär att vi kan genom att skapa ett avtal sätta upp villkor för hur vi ska bete oss i vårt samarbete rörande t.ex. inköp och leverans.

Dock ska du vara observant på att allt går inte att avtala bort i Sverige och det handlar om främst personalvillkor och konsumentköp.

Lagen om anställningskydd sätter regler och gränser som alla måste följa och dessa går inte att avtala bort. Även om Ni gör det är det alltså inte giltigt och kan tvinga Er att retroaktivt rätta till eventuella fel Ni gjort och det kan bli dyrt så läs helst på och kontrollera så att Ni är väl insatta i de avtal Ni gör med personalen.   

Konsumenternas skydd kan heller inte avtalas bort! Det som följer av konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen kan inte genom avtal skrivas bort eller ändras oavsett om Ni är överens om detta eller inte och kan alltså även detta retroaktivt rättas vilket ofta är dyrt och komplicerat. Var noga med att läsa på dessa två lagar om du ska sälja till konsument. Det har du stor nytta av i din kommande verksamhet.

Ska du sälja på postorder eller över internet kan distansavtalslagen vara aktuell och även denna är en lag som inte kan skrivas bort om du handlar med konsumenter.

Detta gäller inte om du skriver avtal med ett annat företag. Här finns det mycket få delar som du inte kan avtala om därför är det mycket viktigt att du är på det klara med vad det är du avtalar med din motpart. Var noga med att specificera både åtagande och ev. skadstånd så att Ni är överens om detta i det fall Ni hamnar i onåd med varandra.

Exempel kan var att du lovar att levera en projektor till ett företags årsstämma den 30/11 i år. Ni har bara skrivit att du ska leverera den till detta möte och att det är väldigt viktigt för kunden att den är framme i tid. Men transporten till dig kör av vägen och projektorn förstörs dagen innan du ska leverar den. Kunden måste ha sin projektor för att kunna genomföra sin årsstämma men du har nu ingen projektor att leverera för den är förstörd. Det var ju inte ditt fel men likväl har du i avtal lovat att de ska få en projektor och avtal skall hållas.

Om du inte gör det riskerar årsstämman med kanske hundratals personer att stå utan möjlighet att visa information som de är tvingade till enligt lag. Finns det nu inget avtal skrivet om vad som händer om du inte levererar så är du skyldig att lösa det eller ersätta kunden. Kunden kanske inte kan få tag i någon projektor och tvingas ställa in hela årsmötet vilket får till följd att hundratals personer måste resa hem och sedan återkomma en annan dag. Lokaler står till ingen nytta, mat måste slängas, nya bokningar måste göras och personer bokas in med mycket stora kostnader som följd. Hårddraget kan du således bli tvingad att ersätta kunden med väldigt stora summor för en i sammanhanget liten sak. Normalt skulle man inte råka ut för detta då det normal finns ett avtal som reglerar hur stor skada som du som leverantör accepterar i det fall du inte kan leva upp till ditt åtagande. Därför är ett avtal mycket viktigt för då behöver man som regel aldrig gå till domstol eller riskera att skadestånd skenar iväg. Med ett välskrivet avtal vet alla vad som gäller. I exemplet har man normalt avtalat att man ersätter kunden för hyra av motsvarande utrustning eller med en viss procent av värdet. Det ska tilläggas att detta exempel är mycket förenklat!

Det kanske viktigaste avtalet av alla är det som du skriver med din kompanjon om du har en sådan! Det är en allt för vanligt misstag att inte skriva detta avtal direkt innan man startar. Det slutar som regel alltid i någon form av osämja och dessutom helt i onödan.

Skriv alltid detta redan innan Ni startar för då vet Ni hur ni vill ha det och behöver inte bråka om detaljer rörande hur den ena vill lösa ut den andra eller liknande. I ett kompanjonsavtal målar man “fan” på väggen och tar upp alla delar där man kan hamna i tvist. Genom avtalet vet alla vad som gäller. Det kan röra sig om att en måste flytta och därmed sälja sin del och hur denna del då skall värderas och vem som får respektive inte får köpa den. Det kan vara att någon blir sjuk och inte längre orkar lika mycket eller kanske tvingas sluta arbeta operativt. Hur skall ersättning då ske till den som får ta ansvaret respektive hur får den som inte kan arbeta del av företagets vinster, lön etc. Det finns många senarior som kan uppkomma och därför bör man anlita en advokat för detta avtal så att det blir solklart. Dessa avtal kostar normalt några tusen kronor om man skapar det innan man startar och sparar mycket pengar i tvister som annars kommer efter några år eller vid plötsliga och oförutsedda händelser så som sjukdom och dödsfall etc.

Avtal med familjen är också väldigt viktigt för att skydda både dig och din sambo/äkta hälft.  

Permalänk 0 0

Jag skulle behöva hyra en lokal, vad ska jag tänka på?

SVAR: Det finns några enkla regler att följa när det gäller lokal. Innan du tecknar dig för ett kontrakt på en lokal bör du vara helt övertygad om att det är absolut rätt läge. Läge är allt när det gäller främst butikslokaler men även logistik och kontor blir allt mer beroende av att befinna sig på “rätt” plats.

Hyreskontrakt är ofta väldigt ensidiga och man binder sig ofta för relativt långa perioder. Därför är det väldigt viktigt att veta att det är rätt som sagt men också att du känner att lokalen räcker för alla dina behov under en lite längre period.

Normalt ligger ett kontrakt på mellan 3 och 10 år och som nyföretagare ska du alltid försöka få ner kontraktstiden eftersom du inte kan vara helt säker på om du kommer att växa ur lokalen eller kanske måste flytta av andra skäl.

Hyresavtal skrivs normalt även med en index klausul som gör att du automatiskt få en ökning av hyran årligen. Se till att denna är så låg som möjligt eller knuten till en index för lokalhyror.

Normalt får man som hyrestagare även stå för Fastighetsskatt, värme och el vilket kan vara viktigt att veta och kontrollera för det kan beroende på fastigheten och din verksamhet bli relativt stora summor i förhållande till hyran.

Vissa fastighetsägare är väldigt intresserade av att rusta upp och anpassa sina lokaler till nya hyresgäster medan andra är helt ointresserade vilket också är viktigt att veta när du tecknar avtal. För att slippa investera i ombyggnad kan det vara en fördel om fastighetsägaren gör dessa anpassningar och att du istället tar en något högre hyra. På så sätt slipper du ligga ute med pengar och hyresvärden ökar värdet på sin lokal. Det är dock långt ifrån alla hyresvärdar och fastighetsägare som resonerar så. Ombyggnad och anpassning samt inredning kan kosta storsummor så räkan på det innan du tecknar avtal. Är du Franchisetagare så är ombyggnad normal en del av ditt åtagande så där gäller lite annorlunda regler som du får hjälp med från franchisegivaren. Det kan vara så att franchisegivaren tecknar avtal på lokalen men att du sedan betalar hyran till dem. Det är normalt sett ingen fördel för dig men ett sätt för dem att skydda sig mot att du överger konceptet och överlåter kontraktet till någon annan verksamhet. Det kan då skada Franchisegivarens varumärke. Diskutera detta om det är aktuellt så Ni är helt överens om hur Ni ska göra med hyresavtalet.    

Permalänk 0 0

Vilka kostnader kan jag ta på företaget?

SVAR: Det enkla svaret är att du kan ta alla kostnader som härför sig till företagets verksamhet d.v.s. allt du köper för användning i företaget är ju också kostnader i företaget. Det ska alltså härhöra till verksamheten. Du kan alltså ta betalt för att du kör med egen bil i form av körersättning en du kan inte ta bensinen på företaget utan den ligger då i körersättningen. Du kan så klart ta kostnad för kontorsutrustning så som en dator och en skrivare. Men du kan inte ta kostnaden för ett spel som familjen ska använda på företaget då det inte härförs till företagets verksamhet.

Bjuder du en kund på lunch kan du ta upp det som representation men om du och familjen går ut och äter kan du inte se det som en företagskostnad lika lite som om du bjuder en kompis på lunch för att snacka gamla minne. Skulle kompisen vara din kund är det dock ok att du bjuder på lunchen som representation.

Kostnader för att starta bolaget är också en kostnad som företaget ska stå för d.v.s. registrerings avgifter och ev. advokatkostnader mm

Du kan inte ta din hyra för bostaden och lägga på företaget fast att du driver företaget därifrån utan i så fall måste du kunna visa på en designerad yta som används för företaget och räkna ut vad kostnaden för denna del är och det kan du debitera företaget för.

Mobiltelefonabonnemang har varit omdiskuterat och vill du använda samma abonnemang privat bör du ha ett fastpris abonnemang så att det inte spelar någon roll att du ringer privat från denna telefon också. Alternativt kan du tvingas redovisa vad som är privat och vad som är företagsrelaterat.

Det är viktigt att således fundera på hur kostnaden ska användas d.v.s. är den 100% förtagets så är det inga problem men om det är tveksamt skulle jag rekommendera dig att tala med din revisor eller bokföringsbyrå eller motsvarande. Du kan också alltid vända dig till Skattemyndgheten för råd och hjälp.

Permalänk 0 0

Hur gör man en budget?

SVAR: De två vanligaste typerna av budget är resultatbudget och likviditetsbudget. Genom resultatbudgeten försöker du förutse hur mycket du behöver sälja och vilka kostnader du kommer att ha för det, för att sedan få över en viss summa pengar till lön och annat. Likviditetsbudgeten visar på ett tydligt sätt hur varje månads intäkter och kostnader ser ut. Här gäller det att planera inköp och att fördela kostnaderna smart så att företaget aldrig får slut på pengar, likviditet. Ett vanligt sätt att ta fram resultatbudgeten är att börja bakifrån: vilket resultat behöver du, det vill säga hur mycket lön behöver du kunna ta ut för att det ska vara intressant att starta företaget? Du behöver fundera ut ungefär vilka kostnader du kommer att ha. Sedan är det lätt att göra en uppskattning av hur mycket du måste sälja för att, efter att ha dragit ifrån kostnaderna, få det önskade resultatet kvar.
Likviditetsbudgeten tar du fram genom att för varje månad beräkna vilka intäkter du har, vilka kostnader du har, och vad som förs över till nästa månad. I de flesta företagen varierar intäkterna under året, och vissa kostnader kommer inte varje månad, tex försäkringar och engångsinköp eller större inköp. Du kommer sannolikt att upptäcka att det blir skillnader från månad till månad. De månader likviditeten blir låg, dvs det blir lite pengar över, behöver du vara extra försiktig. Kanske kan du planera om annorlunda så att det blir mer jämnt? Gratis budgetmallar finner du på www.affarsplanen.com.

Permalänk 0 0

Kan man sköta bokföringen själv enkelt eller vad kostar det?

SVAR:  Idag finns en rad bokföringsprogram som inte är dyra och som underlättar för dig som vill göra bokföringen själv. Har du intresse för, eller lätt för matematik och beräkningar kan det vara en god idé att sköta sin egen administration. Många företagare väljer att ta hjälp av en redovisningskonsult. De tycker att det ger dem mer tid för kunder, försäljning och planering av företaget, och att det därför blir mer lönsamt att lägga tiden på det. En del tycker att arbetet med bokföringen skapar negativ energi, och blir det fel kan det bli kostsamt att ställa tillrätta. När de första kunderna kommit in finns det normalt pengar för att ta in hjälp för den som så önskar. Idag finns det en väl fungerande konkurrens inom redovisning, vilket ger dig möjlighet att välja mellan fasta och rörliga priser, samt mellan en rad aktörer med olika upplägg och prisnivåer. Därmed är det oftast en strategisk snarare än en ekonomisk fråga om man ska sköta bokföringen själv.

Permalänk 0 0

Kan man få pengar från ALMI?

SVAR: Som regel kan du inte räkna med att ”få” pengar från något håll. Däremot finns olika låneformer, varav Almis lån oftast är ett komplement till bankernas. De har en brett spektra av lån och erbjuder bland annat mikrolån, innovationslån, tillväxtlån, företagslån och exportfinansiering. Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Eftersom Almi tar en högre risk än banken och inte vill konkurrera med banken är räntan något högre. Vid bedömningen tar Almi hänsyn till din kompetens och din affärsplan. Det behövs också en viss säkerhet i företaget, ofta i kombination med en borgen. För att veta mer och hitta ditt närmaste Almikontor, besök deras hemsida www.almi.se.

Permalänk 0 0

Håller min affärsidé?

SVAR:  Det finns en rad sätt att försöka bedöma om din affärsidé håller. Vi rekommenderar att du gör en affärsplan och att du tar hjälp en rådgivare. En viktig del i din affärsplan kan vara att göra en marknadsundersökning. Den kan bestå av allt från att intervjua personer utanför din matbutik, till att göra digitala eller analoga enkäter. Det du vill ta reda på är i princip om det finns intresse för produkten, vilket pris kunderna är beredda att betala och vad som skulle krävas för att de skulle välja just din produkt om det redan finns liknande på marknaden. Sedan krävs en mycket väl genomförd marknadsplanering. Många gör misstaget att starta företaget och tro att kunderna kommer av sig själva. Det är ytterst sällsynt, oftast behöver man lägga mycket tid, energi och pengar på att marknadsföra och sälja sin produkt. Ytterligare en aspekt är att affärsplanen kan vara väl genomförd, men personen som ska driva företaget saknar tillräcklig motivation, kompetens eller förutsättningar i övrigt att driva igenom affärsidén. För kostnadsfri rådgivning och för att testa din idé mot utbildade företagsrådgivare som själva är företagare, kan du med fördel vända dig till NyföretagarCentrum som finns i hela Sverige. Se www.nyforetagarcentrum.se för närmaste kontor. 

Permalänk 0 0

Ska jag starta enskild firma eller AB?

SVAR: För att ta ställning till den frågan kan det finnas idé att fundera kring din ekonomi, vilka dina kunder är, vilken din ambition med företaget är och om du ska driva företaget själv. I många branscher finns det en förväntan på att aktörerna som är seriöst verksamma ska driva AB. Vissa leverantörer arbetar inte mot enskilda firmor eftersom där inte finns någon risktäckning i form av ett aktiekapital.

Ett AB kan också signalera att företaget drivs på heltid och att det finns en ambitionsnivå som i alla fall överstiger aktiekapitalet, vilket kan, men inte behöver vara fallet för en enskild firma. Ska du driva företaget tillsammans med någon annan är enskild firma inget alternativ, såvida ni inte startar varsin firma och väljer att marknadsföra er under samma varumärke. Om du ska starta företaget själv och inte har tillgång till 50 tkr till ett aktiekapital, återstår å andra sidan enskild firma som enda alternativ. Idag finns stora skillnader när det gäller socialförsäkringar kopplat till de olika företagsformerna. För bedömning i ditt unika fall rekommenderar vi att du vänder dig till en företagsrådgivare på NyföretagarCentrum. Se www.nyforetagarcentrum.se.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.