A-kassa, arbetslöshetskassa

 

Eva Adeen, informationsansvarig på SMÅA, Småföretagarnas a-kassa, svarar här på vanligt förekommande frågor kring arbetslöshetsersättning.

 

 

A-kassa, arbetslöshetsersättning

Jag har varit företagare tidigare och är nu arbetslös. Måste jag söka arbete som anställd?

SVAR:Ja, grundvillkoret för att få arbetslöshetsersättning är att du är inskriven på arbetsförmedlingen och att du står till arbetsmarknadens förfogande. I detta ingår att du aktivt måste söka arbete på hela den reguljära arbetsmarknaden. Tänk också på att du måste lämna in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen en gång i månaden. I aktivitetsrapporten redogör du för vilka åtgärder du vidtagit för att ta dig ur arbetslösheten.

Permalänk 1 0

Hur gör man för att söka arbetslöshetsersättning?

SVAR: Det absolut första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande på din närmsta arbetsförmedling. Tala där om att du är medlem i en a-kassa. Om du är med i SMÅA kommer vi på SMÅA därefter att kontakta dig via brev och du erbjuds i samband med detta ett personligt samtal och rådgivning i vår Personliga Service.

Permalänk 0 0

Hur mycket ersättning kan jag få om jag blir arbetslös?

SVAR: När du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader kan du få ersättning enligt den inkomstbaserade ersättningen. Detta innebär att du kan få ut 80 % av din tidigare inkomst, som mest 910 kronor om dagen, under de 100 första ersättningsdagarna. Efter de första hundra dagarna sänks taket till 760 kronor per dag. Som lägst får du 365 kronor i inkomstbaserad ersättning, under förutsättning att du har arbetat heltid innan arbetslösheten. Innan dess att du varit medlem i 12 månader får du ersättning enligt grundförsäkringen, som mest 365 kronor om dagen.

Översikt – tak inkomstbaserad ersättning
Dag 1 – 100 80 % av inkomsten Högst 910 kr/dag
Dag 10 1- 200 80 % av inkomsten Högst 760kr/dag
Dag 201 – 300 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
Dag 301 – 450* 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag

*Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år

Permalänk 0 0

Kan jag deltidsarbeta och få arbetslöshetsersättning samtidigt?

SVAR: Ja, som anställd finns möjligheten att arbeta deltid och få ersättning från en a-kassa. A-kassan ersätter dig då för den arbetslösa tid som finns kvar upp till heltid (40 timmar per vecka). Det finns dock en begränsningsregel som säger att du endast kan få arbetslöshetsersättning under som mest 75 dagar då du deltidsarbetar. Observera att det är endast vid specialfall som möjligheten finns att deltidsarbeta som företagare.

Permalänk 0 0

Kan jag som företagare ha mitt företag kvar och få ersättning från en a-kassa?

SVAR: Ja, det kan du. Så länge det inte vidtas några som helst åtgärder i företaget kan du ha det kvar och få ersättning. Varken du eller någon annan får alltså arbeta i företaget, men du kan ha allting kvar, vilket underlättar om du vill starta upp företaget igen. Möjligheten att få ersättning och ha företaget kvar kan utnyttjas så ofta som var femte år från att verksamheten återupptas. (Det här gäller SMÅA och andra a-kassor som har företagare som medlemmar.)

Permalänk 0 0

Vad beräknas arbetslöshetsersättningen på?

SVAR: Som huvudregel baseras din ersättning på din senaste taxering alternativt ett genomsnitt av de föregående två årens taxeringar (gäller företagare).

Permalänk 0 0

Kan jag ta med mig medlemskapet från min tidigare a-kassa till en annan a-kassa, exempelvis SMÅA?

SVAR: Ja, absolut! SMÅA hjälper dig att flytta över din medlemstid från tidigare a-kassa. På vår medlemsansökan fyller du i en fullmakt som ger oss möjlighet att för din räkning begära utträde ur din tidigare kassa. På så sätt får du inget glapp i din medlemsperiod.

Permalänk 0 0

Vilka försäkringar omfattas jag av som medlem i SMÅA?

SVAR: Du omfattas av det skydd vid en arbetslöshet som arbetslöshetsförsäkringen omfattar. Som medlem i SMÅA har du rätt till ersättning om något händer med ditt företag och du drabbas av arbetslöshet. För dig som önskar finns möjlighet att via Försäkring Direkt teckna en tilläggsförsäkring som innebär att du kan försäkra en högre inkomst än taket i a-kassan. I tilläggsförsäkringen ingår också ett unikt konkursskydd.

Permalänk 0 0

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.