A-kassa


A-kassa

Får jag a-kassa som egen företagare?

SVAR: För att få arbetslöshetsersättning måste du först och främst vara medlem i en a-kassa och uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen www.samorg.org/om-arbetsloshetsforsakringen/Sidor/default.aspx. Därefter måste du avveckla ditt företag eller ansöka om att få ha företaget vilande. Du får inte arbeta i ditt företag samtidigt som du får ersättning från a-kassan.

Permalänk 0 0

Vilken a-kassa ska jag vara med i som egen företagare?

SVAR: Det finns arbetslöshetskassor som är anpassade för företagare exempelvis Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SMÅA) www.smakassa.se och Svensk Handels Arbetslöshetskassa (SHA) www.akassan.com. Dessutom finns den allmänna Alfa-kassan www.alfakassan.se. Har du varit anställd och tillhört någon annan arbetslöshetskassa kan du få stanna kvar där även som företagare. Meddela din a-kassa om du tänker starta eget företag.

Permalänk 0 0

Hur mycket ersättning får jag från a-kassan som egen företagare?

SVAR: Startar du enskild firma eller handelsbolag är det den senast deklarerade nettointäkten som ligger till grund för din arbetslöshetsersättning eller om det är mer förmånligt för dig, ett genomsnitt av de två föregående årens nettointäkter. Startar du aktiebolag är det den totala lönesumman som ligger till grund för din arbetslöshetsersättning.

Det finns en viktig regel som är bra att känna till för dig som startar företag och som tidigare har haft en anställning. Om du avvecklar ditt företag inom två år från startdatum kan du få ersättning enligt den lön som du hade som anställd. Om du däremot avvecklar ditt företag efter två år är det den faktiska nettointäkten som ligger till grund för din arbetslöshetsersättning.

I Arbetslöshetsförsäkringen finns ett tak på 25 025 kronor i månaden. Även om du har en högre inkomst kan du aldrig få din ersättning baserad på mer än 25 025 kronor. Högsta respektive lägsta ersättning per dag är 910 kronor respektive 365 kronor. Så här ser reglerna ut för den inkomstbaserade ersättningen:

  • Dag 1-100, 80 % av inkomsten med högst 910 kronor/dag.
  • Dag 101-200, 80 % av inkomsten med högst 760 kronor/dag.
  • Dag 201-300, 70 % av inkomsten med högst 760 kronor/dag.
  • Dag 301-450, 70 % av inkomsten, med högst 760 kronor/dag*.

*Du som har barn under 18 år kan få fortsatt ersättning efter 300 dagar.

Permalänk 0 0

Får jag a-kassa om jag jobbar deltid som egen företagare?

SVAR: Nej. För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning måste du antingen avveckla verksamheten eller ansöka hos din a-kassa om att ha företaget vilande.

Permalänk 0 0

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem