Småföretagarnas Riksförbund

Vår agenda

Småföretagarnas Riksförbund är skapad och ledd av helt vanliga småföretagare. Det innebär att vår agenda är formad utifrån en lång erfarenhet av vad vi småföretagare behöver se av förändringar för att vi ska kunna fortsätta att vara en av landets största skapare av arbetstillfällen och framsteg.

Hos oss är det därför självklart att det finns utrymme för småföretagare med konstruktiva idéer att vara med och påverka.

Småföretagarnas RiksförbundI Småföretagarna har vi ett levande handlingsprogram som förändras allt eftersom våra medlemmar kommer till tals. Vårt förbunds existensberättigande är medlemmarna och vi arbetar hårt för att driva varje enskild fråga de tycker är angelägen. Detta kommer att ske oavsett vilket block som sitter vid makten.

Vi söker stöd och förståelse för de frågor vi driver hos alla riksdagspartier och ger stöd för partier i de enskilda frågorna utan åsikt om partifärg. Vi har daglig kontakt med våra medlemmar och tar upp frågor, stora som små på medlemmars begäran. Ingen fråga lämnas obesvarad.

Du kan här på vår webbplats följa vår agenda och se vilka frågor vi för närvarande arbetar med. Spetsfrågor nu är en ordentlig sänkning av arbetsgivaravgiften, med initialt motsvarande den allmänna löneavgiften som är en ren extraskatt. Borttagandet av hela sjuklöneansvaret för företag med mindre än tio anställda, företagarnas rätt till sjukepenning med samma villkor som de anställda oavsett företagsform, regelförenklingar och modernisering av LAS. Vi driver ett omfattande påverkansarbete genom debattartiklar och personliga brev till partier, utskott och riksdagsledamöterna samt genom vår styrelseplats i Näringslivets Regelnämnd. I förbundsstyrelsen sitter inga direktörer och högbetalda tjänstemän, all verksamhet drivs av styrelsens medlemmar, naturligtvis med ett rimligt timarvode för sitt arbete. Som medlem vet du att de medlemsavgifter du betalar in ger dig bra medlemservice och skarpa talesmän för din sak. Vi är i dagsläget 30.000 medlemmar som vill ha tydliga och taggade företrädare.

En enklare vardag för småföretagare

Om vi ska få fler företagare för att trygga jobben och välfärden, behöver vi ge småföretagaren en enklare vardag. Många regeringar har lovat minskat myndighetskrångel men vi ser tyvärr bara problemen växa. Vi tror det är viktigt att våra politiker får veta hur verkligheten faktiskt ser ut för en liten företagare – hur mycket tid hon eller han egentligen får lägga på orimliga uppgiftskrav och andra pålagor.

Att vara småföretagare är inget arbete, det är ett sätt att leva

Vi vill göra småföretagarens vardag enklare, lönsammare och tryggare – och det vill vi göra idag – inte i morgon. Vi vill påverka för att skapa ett småföretagsklimat i världsklass! För det behöver vi DIN hjälp.

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.