Rapporter/Publikationer

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Ny rapport visar oroväckande tecken om företagandets villkor i Sverige

Rapport 2017 | 1 Småföretagarnas Riksförbund presenterar nu en rapport som visar oroväckande tecken på att företagandets villkor håller på.. Läs mer

Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

En rapport från Demoskop 2016-11-30

Jakten på företagsamhet

Jakten på företagsamhet – så kan Sverige hamna i topp Jakten på företagsamhet – så kan Sverige hamna i topp.. Läs mer

Rapport: Lärlingsplan för framtiden

-Så anpassar vi lärlingssystemet till de mindre och växande företagens villkor. Författare: Nima Sanandaji och Erik Sjölander

Ett lärlingssystem i världsklass

Denna rapport är ett led i att förståelsen om den betydelse som ett utbyggt lärlingssystem kan ha för de mindre företagen… Läs mer

Regelrådet – Årsrapport 2014

Klicka här för att ladda ner rapporten i PDF-format!

Småföretagare – Sveriges hårdast arbetande grupp

Småföretagarnas Riksförbunds Rapport 2014:4 visar att företagare är den ojämförbart hårdast arbetande gruppen i Sverige. Till skillnad  mot den bild som.. Läs mer

Lokala reformer – före ett bättre kommunalt företagsklimat

 Rapport 2014:3 Trots att många kommunledningar säger sig vilja förbättra det egna företagsklimatet är det ett perspektiv som inte får.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem