Rapporter/Publikationer

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete, och något vi arbetar löpande med. Nedan kan du se ett urval av de rapporter som publicerats.

Om det är något du saknar så kontakta oss gärna.

Lärlingssystem – Rapport 2014

Klicka här för att ladda ner rapporten i PDF-format!

Sjuklöneansvar – påverkar viljan att anställa

Sammanfattning För småföretag i Sverige är risken att behöva betala sjuklön för upp till två veckor det största hindret för.. Läs mer

Lärlingssystem – Rapport 2013

Rapport: Lärlingssystem – Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Rapport från presentation & dialogmöte av FunkA utredningen

Bakgrund: FunkA är en utredning beställd av refereringen om att undersöka vad som skulle kunna göras för att fler personer.. Läs mer

Small Business Act

Small Business Act antogs av EU:s medlemsländer i slutet av 2008. Bakom initiativet ligger övertygelsen att den bästa möjliga miljön för.. Läs mer

RAPPORT: Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden

Ladda ner rapporten ”Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden” här!

LAS det ondaste ting för en småföretagare? – uppsats i Företagsekonomi

Småföretagarnas Riksförbund har fått möjlighet att publicera en uppsats i Företagsekonomi. Uppsatsen har titeln ”LAS det ondaste ting för en.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.