Remissvar

Remissvar: Vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumenträtt

Denna remiss besvarades den 14/6-2018. Här kan du läsa remissvaret: Remissvar på förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring.. Läs mer

Remissvar: Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Denna remiss besvarades den 7/6-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Remissvar: Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Denna remiss besvarades den 28/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och.. Läs mer

Remissvar: Skatteverkets promemoria Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

Denna remiss besvarades den 28/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Skatteverkets promemoria Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för.. Läs mer

Remissvar: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Denna remiss besvarades den 16/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Remissvar: Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

Denna remiss besvarades den 7/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:01 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn.. Läs mer

Remissvar: Att främja gröna obligationer

Denna remiss besvarades den 30/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer

Remissvar: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Denna remiss besvarades den 18/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig.. Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.