Remissvar

Remissvar: F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet

  ”Utdrag ur Småföretagarnas remissvar: För att myndigheternas attityd och fokus ska kunna återetablera företagens tillit och tilltro till systemet.. Läs mer

Remissvar: Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker m.m.

  Utdrag ur Småföretagarnas remissvar: ”Folkhälsomyndigheten har viktiga uppgifter, i synnerhet med landets höga sjuktal. Det blir därför desto viktigare.. Läs mer

Remissvar: Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Utdrag ur Småföretagarnas remissvar:   ”Tyvärr måste vi framföra viss kritik mot upplägget av denna remiss. Underlaget påminner mest om.. Läs mer

Remissvar: Beskrivning av avgiftsförändringar

Denna remiss besvarades den 15/9 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Beskrivning av avgiftsförändringar

Remissvar: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Denna remiss besvarades den 5/7 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Remissvar: Framtida digital strategi för Europa

Denna remiss besvarades den 23/5 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Småföretagarnas Riksförbunds svar på frågor med anledning av.. Läs mer

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: Denna remiss besvarades den 6/5– 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria- Krav på rapportering av betalningstider

Remissvar: Samspel för hälsa

Remissvar: Denna remiss besvarades den 18/4– 2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:80 Samspel för hälsa

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem