Remissvar

Remissvar: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och.. Läs mer

Remissvar: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k e-handelspaketet)

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan.. Läs mer

Remissvar: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Remissvar: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Denna remiss besvarades den 15/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare.. Läs mer

Remissvar: F-skattesystemet – Tryggad tillgång till kontanter

Denna remiss besvarades den 12/10-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter

Remissvar: F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Denna remiss besvarades den 12/10-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:49 F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Remissvar: Förlängt anställningsskydd till 69 år

Denna remiss besvarades den 20/9-2018. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år

Remissvar: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Denna remiss besvarades den 19/8-2018. Här kan du läsa remissvaret: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.