Remissvar

Remissvar: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Denna remiss besvarades den 11/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Vissa inkomstskatteändringar

Remissvar: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Denna remiss besvarades den 6/2 – 2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Höjt tak för rutavdrag

Remissvar: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Denna remiss besvarades den 6/2 -2019. Här kan du läsa remissvaret: Promemorian Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Remissvar: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och.. Läs mer

Remissvar: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k e-handelspaketet)

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan.. Läs mer

Remissvar: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Remissvar: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Denna remiss besvarades den 15/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare.. Läs mer

Remissvar: F-skattesystemet – Tryggad tillgång till kontanter

Denna remiss besvarades den 12/10-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.