Remissvar

Remissvar: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Denna remiss besvarades den 16/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Remissvar: Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

Denna remiss besvarades den 7/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:01 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn.. Läs mer

Remissvar: Att främja gröna obligationer

Denna remiss besvarades den 30/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer

Remissvar: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Denna remiss besvarades den 18/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig.. Läs mer

Remissvar: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Denna remiss besvarades den 6/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för.. Läs mer

Remissvar: Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen om revisorer

Denna remiss besvarades den 8/3-2018. Här kan du läsa remissvaret: Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i.. Läs mer

Remissvar: Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Denna remiss besvarades den 5/3-2018. Här kan du läsa remissvaret: Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Remissvar: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Denna remiss besvarades den 27/2-2018. Här kan du läsa remissvaret:Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Ds 2017:60

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.