Remissvar

Remissvar: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (kompletterande regler till det s.k e-handelspaketet)

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan.. Läs mer

Remissvar: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Denna remiss besvarades den 21/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Remissvar: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Denna remiss besvarades den 15/01-2019. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare.. Läs mer

Remissvar: F-skattesystemet – Tryggad tillgång till kontanter

Denna remiss besvarades den 12/10-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter

Remissvar: F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Denna remiss besvarades den 12/10-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:49 F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Remissvar: Förlängt anställningsskydd till 69 år

Denna remiss besvarades den 20/9-2018. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år

Remissvar: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Denna remiss besvarades den 19/8-2018. Här kan du läsa remissvaret: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt.. Läs mer

Remissvar: Vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumenträtt

Denna remiss besvarades den 14/6-2018. Här kan du läsa remissvaret: Remissvar på förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem