Remissvar

Remissvar: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Denna remiss besvarades den 21/2-2018. Här kan du läsa remissvaret:Promemoria Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Remissvar: Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter

Denna remiss besvarades den 9/1-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter

Remissvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Denna remiss besvarades den 22/1-2018. Här kan du läsa remissvaret: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede. Dnr: S2017/06606/SF

Remissvar: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Denna remiss besvarades den 29/11-2017. Här kan du läsa remissvaret: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med.. Läs mer

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Denna remiss besvarades den 24/11-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Remissvar: Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

Denna remiss besvarades den 9/10-2017. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd  

Remissvar: Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Denna remiss besvarades den 30/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remissvar: Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Denna remiss besvarades den 28/9-2017. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.