Remissvar

Remissvar: Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Denna remiss besvarades den 7/6-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Remissvar: Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Denna remiss besvarades den 28/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och.. Läs mer

Remissvar: Skatteverkets promemoria Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

Denna remiss besvarades den 28/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Skatteverkets promemoria Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för.. Läs mer

Remissvar: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Denna remiss besvarades den 16/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Remissvar: Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

Denna remiss besvarades den 7/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:01 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn.. Läs mer

Remissvar: Att främja gröna obligationer

Denna remiss besvarades den 30/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer

Remissvar: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Denna remiss besvarades den 18/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig.. Läs mer

Remissvar: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Denna remiss besvarades den 6/4-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för.. Läs mer

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.