Remissvar

Remissvar: F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Denna remiss besvarades den 12/10-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:49 F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Remissvar: Förlängt anställningsskydd till 69 år

Denna remiss besvarades den 20/9-2018. Här kan du läsa remissvaret: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år

Remissvar: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Denna remiss besvarades den 19/8-2018. Här kan du läsa remissvaret: Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt.. Läs mer

Remissvar: Vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumenträtt

Denna remiss besvarades den 14/6-2018. Här kan du läsa remissvaret: Remissvar på förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring.. Läs mer

Remissvar: Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Denna remiss besvarades den 7/6-2018. Här kan du läsa remissvaret: SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

Remissvar: Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Denna remiss besvarades den 28/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och.. Läs mer

Remissvar: Skatteverkets promemoria Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

Denna remiss besvarades den 28/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Skatteverkets promemoria Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för.. Läs mer

Remissvar: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

Denna remiss besvarades den 16/5-2018. Här kan du läsa remissvaret: Promemoria; Krav på rapportering av betaltider

För att skapa bättre förutsättningar.

Bli medlem
Den här webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer här.